Zaproszenie na sympozjum liturgiczne

W piątek 17.10.br. w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie odbędzie się XXVIII Lądzkie Sympozjum Liturgiczne. Tematem przewodnim sympozjum jest „Świadomość Eucharystyczna wczoraj i dziś”. Patronat nad sympozjum objęli ks. dr Marek Chmielewski inspektor prowincji św. Wojciecha w Pile, oraz Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego. Jednym z prelegentów podczas sesji będzie ks. bp dr Stefan Cichy, członek Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przy KEP. Więcej informacji znajduje się na plakacie załączonym poniżej.

Czytaj całość →

A było to w ostatni dzień stycznia…

Wszystkim powszechnie wiadomo, że salezjanie, cała Rodzina salezjańska wraz z młodzieżą całkiem niedawno, bo 31 stycznia, radowali się z uroczystości Ojca i Nauczyciela młodych XIX wieku z Turynu. Nasza salezjańska wspólnota, którą tworzą synowie ks. Bosko, salezjanie współpracownicy oraz młodzież i ich rodzice także aktywnie, radośnie i przede wszystkim pobożnie przeżyła dzień poświęcony św. Janowi Bosko, Przyjacielowi młodych. Rozpoczęliśmy o godzinie 16. 30 spektaklem, który przygotowali młodzi salezjanie. Opowiadał on w ciekawy sposób o snach księdza Bosko. Stąd tytuł: „Boskie sny”. Św. Jan Bosko miewał sny, które okazywały się często prorockimi. Następnie wzięliśmy udział w Eucharystii, której przewodniczył ks. abp Jan (…)

Czytaj całość →

Pierwsza Komunia Święta

12 maja br., dzięki łasce Bożej, w kościele parafialnym w Lądzie, dziewięcioro dzieci przystąpiło do pierwszej Komunii św. Były one przez cały rok przygotowywane przez ks. proboszcza Piotra Przyborskiego SDB. Uroczysta Eucharystia została odprawiona o godzinie 11.30. Głównym celebransem był ks. proboszcz, który skierował również do dzieci słowa otuchy i zachęty, aby trwać oraz pielęgnować wiarę i miłość, jaką obdarza nas Pan Jezus w Komunii św. O godzinie 16.30 dzieci  wraz z najbliższymi przybyły do świątyni na nabożeństwo majowe. W trakcie nabożeństwa ks. proboszcz poświęcił i wręczył dzieciom Pamiątki Pierwszej Komunii św. Obecnie trwa tzw. biały tydzień, w czasie którego dzieci każdego dnia uczestniczą w pełni (…)

Czytaj całość →