Rada wspólnoty:

ks. dr hab.  Mariusz Chamarczuk
ks. dr Radosław Błaszczyk (PLO)
ks. dr Zbigniew Conder
ks. mgr Józef Dubiniec
ks. mgr lic. Marcin Nowicki
ks. mgr Piotr Przyborski
ks. mgr Tomasz Kościelny
ks. mgr Stefan Sztuba

Sektory pracy i pełnione funkcje

Postnowicjat – WSD TS:

Ks. Chamarczuk Mariusz dyrektor wspólnoty, rektor WSD TS, wykładowca; pomoc w parafii
Ks. Błaszczyk Radosław wikariusz dyrektora, opiekun współbraci chorych, opiekun alumnów-asystentów, wykładowca, wychowawca kursu II; pomoc w parafii
Ks. Nowicki Marcin prorektor ds. studiów, Inspektorialny Duszpasterz Salezjanów Współpracowników, wykładowca, wychowawca kursu III; pomoc w parafii
Ks. Dubiniec Józef ekonom wspólnoty, zarządca Gospodarstwa „Lenda”, pomoc duszpasterska w Kowalewie, wykładowca; pomoc w parafii
Ks. Leciej Bolesław spowiednik w postnowicjacie, ojciec duchowny, pomoc duszpasterska w parafii, spowiednik Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, ogrodnik

Centrum Duchowości Salezjańskiej

Ks. Klawikowski Zenon kierownik Centrum Duchowości Salezjańskiej w Lądzie, koordynator ds. formacji Regionu Europy Środkowej i Północnej, delegat regionalny Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników i Współpracownic; pomoc w parafii
Ks. Kołyszko Władysław senior, spowiednik CMW: Grabów, Ostrów Wielkopolski (2 domy), Pleszew, Dobieszczyzna, pomoc duszpasterska w Lądzie
Ks. Piaskowski Tadeusz senior, spowiednik jw. oraz księży z regionu, pomoc duszpasterska w Lądzie

Ośrodek Duchowości i Kultury w Lądzie

Ks. Sarbinowski Maciej kierownik, wykładowca WSD, rekolekcjonista, kierownik duchowy, Inspektorialny Duszpasterz Młodzieży
Ks. Chmielewski Dominik rekolekcjonista, kierownik duchowy, Inspektorialny Duszpasterz ds. Powołań

Oratorium – Stowarzyszenie im. bł. Piątki Poznańskiej

Ks. Przyborski Piotr kierownik oratorium
Ks. Conder Zbigniew koordynator oratorium, pomoc duszpasterska w parafii, wykładowca Pisma świętego, lektor j. włoskiego, wychowawca kursu I
Alumni  asystencja, korepetycje, prowadzenie grup

Biblioteka klasztorna

Ks. Babicz Marek kierownik biblioteki, koordynator przewodników, pomoc duszpasterska w Lądzie
Ks. Grochal Władysław senior

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Lądzie

Ks. Przyborski Piotr – proboszcz, ojciec duchowny dekanatu zagórowskiego

Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kowalewie

Ks. Sztuba Stefan – proboszcz, ojciec duchowny dekanatu słupeckiego 

Dom Młodzieży im. św. Dominika Savio w Poznaniu

Ks. Kościelny Tomasz dyrektor
Ks. Drzyzgiewicz Witold wicedyrektor ds. spraw administracyjnych
Ks. Zimnicki Arnold terapeuta

Seniorzy, rezydenci

Ks. Banach Czesław
Ks. Koszewnik Józef

Współbracia młodsi:

Kurs I

kl. Grzegorz Bujałkowski (PLN)
kl. Łukasz Grzenia (PLO)
kl. Paweł Klasa (PLS)
kl. Dominik Nowak (PLS)
kl. Michał Wiśniewski (PLS)

Kurs II

kl. Bartosz Balcerzak (PLO)
kl. Jacek Banasiuk (PLE)
kl. Mateusz Buczek (PLO)
kl. Paweł Lehmann (PLO)
kl. Dan Machola (PLN)
kl. Robert Sierota (PLN)
kl. Łukasz Wójcik (PLS)
kl. Arkadiusz Żydziak (PLO)

Kurs III

kl. Michał Cebulski (PLS)
kl. Dawid Jakubiak (PLN)
kl. Stanisław Karsznia (PLN)
ko. Jarosław Kluczyński (PLN)
ko. Mirosław Kosiec (PLS)
kl. Mateusz Papierz (PLS)
kl. Paweł Potęga (PLN)
kl. Krzysztof Słapczyński (PLN)

PLN – Inspektoria Pilska, PLE – Inspektoria Warszawska
PLS – Inspektoria Krakowska, PLO – Inspektoria Wrocławska