Rada wspólnoty:

ks. mgr Sławomir Łubian (Wa)
ks. dr hab.  Mariusz Chamarczuk

ks. dr hab. Radosław Błaszczyk (Wr)
ks. mgr Adam Popławski
ks. mgr lic. Dariusz Dynak – Michalski
ks. mgr Ryszard Świrydziuk
ks. mgr Tomasz Kościelny
ks. mgr Andrzej Waś

Sektory pracy i pełnione funkcje

Postnowicjat – WSD TS:

Ks. Sławomir Łubian dyrektor wspólnoty, rektor WSD TS, wykładowca; pomoc w parafii
Ks. Mariusz Chamarczuk wikariusz dyrektora, koordynator renowacji kościoła i klasztoru – Pomnika Historii, wykładowca, pomoc w parafii
Ks. Błaszczyk Radosław spowiednik CMW: Grabów, Ostrów Wielkopolski (2 domy), Pleszew, opiekun współbraci chorych, opiekun alumnów-asystentów, Katecheta seminaryjny, wykładowca, wychowawca kursu I; pomoc w parafii
Ks. Dynak – Michalski Dariusz prorektor ds. studiów, wykładowca, wychowawca kursu II; pomoc w parafii
Ks. Adam Popławski ekonom wspólnoty, pomoc duszpasterska w Kowalewie, pomoc w parafii
Ks. Leciej Bolesław spowiednik w postnowicjacie, ojciec duchowny, pomoc duszpasterska w parafii, spowiednik Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, ogrodnik

Centrum Duchowości Salezjańskiej

Ks. Klawikowski Zenon kierownik Centrum Duchowości Salezjańskiej w Lądzie, delegat regionalny Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników i Współpracownic; pomoc w parafii
Ks. Kołyszko Władysław senior, Dobieszczyzna, pomoc duszpasterska w Lądzie
Ks. Piaskowski Tadeusz senior, pomoc duszpasterska w Lądzie

Ośrodek Duchowości i Kultury w Lądzie (ODIK)

Ks. Andrzej Waś kierownik, rekolekcjonista, kierownik duchowy, Inspektorialny Duszpasterz Młodzieży
Ks. Chmielewski Dominik rekolekcjonista, kierownik duchowy, Inspektorialny Duszpasterz ds. Powołań

Oratorium – Stowarzyszenie im. bł. Piątki Poznańskiej

Ks. Świrydziuk Ryszard kierownik oratorium
Alumni  asystencja, korepetycje, prowadzenie grup

Biblioteka klasztorna

Ks. Babicz Marek kierownik biblioteki, koordynator przewodników, pomoc duszpasterska w Lądzie

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Lądzie

Ks. Świrydziuk Ryszard – proboszcz

Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kowalewie

Ks. Andrzej Jaczewski – proboszcz, ojciec duchowny dekanatu słupeckiego 

Salezjańskie Centrum Opiekuńczo-
Wychowawcze DOM MŁODZIEŻY w Poznaniu

Ks. Kościelny Tomasz dyrektor SCOW „DOM MŁODZIEŻY”
Ks. Marek Woś wicedyrektor ds. administracji
Ks. Mirosław Kurkiewcz wicedyrektor ds. ekonomii, główny księgowy

Seniorzy, rezydenci

Ks. Tadeusz Piasecki
Ks. Bolesław Woźny

Ks. Józef Koszewnik

Współbracia młodsi:

Kurs I

kl. Gabriel Budnik (Pi)
kl. Rafał Glanc (Kr)
kl. Jakub Wiśniewski (Wr)

Kurs II

kl. Piotr Kopacz (Wa)
kl. Tomasz Kułak (Kr)
kl. Mateusz Milewski (Wa)
kl. Waldemar Szczepankiewicz (Wr)

Asystencja (praktyka pastoralna):

Rok I

kl. Radosław Kaczyński (Wa) – Polska – Olsztyn
kl. Radosław Kołodziejczak (Pi) – Malta
kl. Dawid Swęd (Kr) – Polska – Kielce
kl. Bartłomiej Szczedroński (Wa) – Malta
kl. Krystian Szornel (Kr) – Polska – Oświęcim
kl. Dawid Witko (Pi) – Polska – Szczecin

Rok II

kl. Bednarczyk Piotr (Kr) – Anglia
kl. Gil Szymon (Wr) – Lubin
kl. Halusiak Marek (Wr) – Polska – Kopiec
kl. Maszewski Jan (Wa) – Polska – Ełk
kl. Motwicki Piotr (Wa) – Niemcy
kl. Ogórek Szymon (Kr) – Polska – Oświęcim
kl. Sell Grzegorz (Wr) – Malta
kl. Szczerbak Kamil (Wr) – Tarnowskie Góry

 

 

Pi – Inspektoria Pilska, Wa – Inspektoria Warszawska
Kr – Inspektoria Krakowska, Wr– Inspektoria Wrocławska