Zwiedzanie pocysterskiego zespołu klasztorno-kościelnego w Lądzie nad Wartą odbywa się wyłącznie w obecności miejscowego przewodnika, według poniższego harmonogramu:

Poniedziałek – Sobota: 9.00, 10.30, 12.00, 14.00, 16.30
Niedziele i Święta: 10.30,12.30, 17.30 (po Mszy Świętej), 14.00, 16.00 
 
Tel. 63 276 33 24
Adres e-mail: mbabiczsdb@gmail.com
 
Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe jest zwiedzanie klasztoru
i kościoła z przewodnikiem w innych godzinach. 
 
Zastrzegamy sobie prawo dołączania pojedynczych osób do większych grup.
 
Za przyjęcie niniejszych ustaleń z góry dziękujemy.