Zwiedzanie pocysterskiego zespołu klasztorno-kościelnego w Lądzie nad Wartą odbywa się wyłącznie w obecności miejscowego przewodnika, według poniższego harmonogramu:

Poniedziałek – Sobota: 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Niedziele i Święta: 9.00, 10.30, 12.30, 14.00, 15.00

 

Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe jest zwiedzanie klasztoru
i kościoła z przewodnikiem w innych godzinach.

 

Za przyjęcie niniejszych ustaleń z góry dziękujemy.