W 2018 roku, w Uroczystość Maryi Wspomożycielki Wiernych, przełożony generalny ks. Á. F. Artime skierował specjalny list do salezjanów na całym świecie. W jego treści  ks. Artime zwołuje 28 Kapitułę Generalną na rok 2020 r. 

W sobotę, 16 lutego, 28 Kapituła Generalna rozpoczęła się Eucharystią odprawioną w bazylice na Valdocco. To właśnie w tym miejscu, tak bardzo ważnym i szczególnym dla Zgromadzenia Salezjańskiego, obraduje  240 ojców kapitulnych. Tematem Kapituły jest pytanie: „Jacy salezjanie dla współczesnej młodzieży?” Został on podzielony na 3 główne bloki dyskusyjne: priorytet posłannictwa salezjańskiego wśród współczesnej młodzieży, profil salezjanina dla współczesnej młodzieży oraz wspólnie ze świeckimi w posłannictwie i w formacji. 

Wybór tematyki wynika z potrzeby serca każdego salezjanina, które poszukuje nowych sposobów czynienia dobra i pomocy dla młodych ludzi, szczególnie w tak szybko zmieniającym się świecie. Przełożony Generalny stwierdza w swoim liście, że u salezjanów „jest silne pragnienie większej autentyczności ludzkiej, większej głębi duchowej i bardziej radykalnej spójności powołaniowej”.

Kapituła – jak zostało przypomniane podczas ostatnich konferencji kapitulnych – nie jest „parlamentem”, ale umiejętnością rozpoznania Boga w głosie braci. „Jest braterskim spotkaniem, podczas którego salezjanie dokonują wspólnotowej refleksji, jak dochować wierności Ewangelii i charyzmatowi Założyciela i być wrażliwymi na znaki czasu i miejsca”. (Konstytucje, 146)

Trwająca (do 4 kwietnia) KG 28, jest podróżą wstecz do czasów ks. Bosko kiedy on sam borykał się z pytaniem: „jakim mam być dla młodzieży tych czasów?” Pamiętajmy w naszych modlitwach o trwającej kapitule, za osoby, które biorą w niej udział oraz za młodzież, która nas potrzebuje!