Studiowanie jest jednym z najważniejszych zajęć w Seminarium i jest integralnie połączone z procesem formacji osobowej. Wysiłek wkładany w rozwijanie możliwości intelektualnych otrzymanych od Pana jest niezbędny, aby dobrze wypełnić dar powołania. Zarówno formacja intelektualna, jak i duchowa ma na celu przygotowanie do przyszłych zadań, wyzwań i obowiązków wynikających z charakteru pracy salezjańskiej w Polsce i poza jej granicami: w ośrodkach wychowawczych, szkołach, bursach, domach dziecka, centrach młodzieżowych, oratoriach, parafiach, różnych ruchach i stowarzyszeniach, a także wydawnictwach czy uniwersytetach.
Różnorodność pracy oraz wyzwania współczesności wymagają ciągłego podnoszenia kwalifikacji.  Z tej racji dotychczasowy pierwszy etap studiów seminaryjnych (na który składały się przede wszystkim studia z zakresu filozofii), został wzbogacony (dla części kleryków) o możliwość równoczesnego studiowania pedagogiki. Przez 3 lata alumni mogą równolegle studiować pedagogikę na studiach  pierwszego stopnia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej – na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wydziale Nauk Humanistycznych Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich w Koninie (odpowiednie roczniki). W ten sposób stwarza się możliwość ukończenia formacji na etapie postnowicjatu nie tylko w formie 2-letnich studiów filozoficznych, ale także poprzez uzyskanie stopnia licencjata z zakresu pedagogiki na wymienionych uczelniach.

Poniższa prezentacja wykładanych przedmiotów i kadry dydaktycznej studentatu filozoficznego naszego seminarium ukazuje zakres i tematykę studiów,   a zarazem odsłania wielką troskę o właściwy poziom intelektualny przyszłych duszpasterzy: wychowawców-nauczycieli.

 

Wykładowcy i przedmioty

Prorektor WSD TS ds. studiów
ks. mgr lic. Dariusz Dynak – Michalski SDB