Formatorzy:

ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk – dyrektor wspólnoty, rektor seminarium

ks. dr Radosław Błaszczyk (PLO)  – wikariusz dyrektora, katecheta, wykładowca, opiekun kursu II

ks. dr Zbigniew Conder – radca, wykładowca, opiekun kursu I

ks. mgr Józef Dubiniec – ekonom, radca, wykładowca

ks. mgr lic. Marcin Nowicki – prorektor ds. studiów, radca, wykładowca, opiekun kursu III

ks. mgr Piotr Przyborski – radca, proboszcz

ks. mgr Marek Babicz – kierownik biblioteki

 

Spowiednicy:

ks. mgr lic. Bolesław Leciej
ks. mgr lic. Władysław Kołyszko
ks. dr Zenon Klawikowski
ks. Tadeusz Piaskowski
ks. dr Maciej Sarbinowski