Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą zostało powołane do życia w celu duchowego wspierania kształcenia salezjanów (obecnie liczy ok. 1000 osób z całej Polski). Warunkiem przynależności do grona Przyjaciół naszego seminarium jest codzienna modlitwa Zdrowaś Maryjo w trzech intencjach: o nowe powołania do rodziny salezjańskiej; za młodych salezjanów przebywających w Lądzie oraz w intencji formatorów pracujących w naszym seminarium.

 

Kształcenie pociąga za sobą znaczne wydatki, dlatego zwracamy się do naszych Przyjaciół – by w miarę możliwości – wspierali nas także materialnie w formie ofiar lub zamawiania intencji mszalnych. Pieniądze na obie te formy wsparcia można wpłacać na konto opatrując wpłaty odpowiednim komentarzem w tytule przelewu bankowego. Obiecujemy listownie potwierdzić dokonane wpłaty i zamówione intencje mszalne.
Pragniemy zapewnić, że każdego dnia modlimy się za naszych Przyjaciół, a ostatniego dnia miesiąca sprawowana jest msza święta we wszystkich ich intencjach. Szczegółowe intencje, które będą odczytywane podczas Mszy Św. w ramach modlitwy wiernych, można przesyłać drogą listowną lub internetową na adres: kontakt@wsdts.pl.

 

Szczegółowe intencje można przesyłać drogą listowną lub internetową na adres: kontakt@wsdts.pl bądź korzystając ze SKRZYNKI INTENCJI.

 

Osoby, które chciałby dołączyć do grona Przyjaciół Salezjańskiego Seminarium w Lądzie nad Wartą mogą to zrobić używając odpowiedniego formularza: Deklaracja

 

Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego

Ląd 101; 62-406 Lądek;
e-mail: kontakt@wsdts.pl; www.wsdts.pl

 Bank BGŻ PNB PARIBAS 83 1600 1084 1844 5366 5000 0003