LISTA WYKŁADOWCÓW WSD TS w Lądzie

w roku akademickim 2016/2017

 

WYKŁADOWCY FILOZOFII

 

TYTUŁ IMIĘ I NAZWISKO PRZEDMIOTY
ks. mgr MAREK BABICZ Przygotowanie biblioteczne (I)
ks. dr RADOSŁAW BŁASZCZYK Liturgika (I i II),
Ceremonie (I i II),
Proseminarium (II)
ks. mgr MARCIN BALAWANDER Chór, orkiestra
ks. dr KRZYSZTOF BUTOWSKI         Etyka ogólna (I)
ks. dr ZBIGNIEW CONDER Pismo święte (I i II),
Język włoski (I II)
ks. dr hab. MARIUSZ CHAMARCZUK Socjologia ogólna (I, II),
Metodologia pracy naukowej (II)
ks. dr MAREK CHMIELEWSKI Salezjańska duchowość młodzieżowa (I i II)
ks. mgr JÓZEF DUBINIEC Urbanitas sacerdotalis (I i II)
ks. mgr lic. DARIUSZ
DYNAK-MICHALSKI
Język łaciński (I)
mgr MIROSŁAW GLAZIK Literatura chrześcijańska (II),  Laboratorium – teatr (I i II)
ks. dr WOJCIECH GRETKA Metafizyka (I),
Filozofia Boga (II)
ks. dr KAZIMIERZ GRYŻENIA Historia filozofii starożytnej (I),
Historia filozofii nowożytnej (II),
Historia filozofii współczesnej (II)
dr SZYMON GRZELAK                Warsztaty integracji psychoseksualnej (II)
dr ZENON KLAWIKOWSKI Proseminarium (I)
ks. prof. UKSW dr hab. TADEUSZ KOŁOSOWSKI Język łaciński (II)
mgr PRZEMYSŁAW KUCHOWICZ W-F
ks. prof. UKSW dr hab. ZBIGNIEW ŁEPKO Filozofia społeczno-polityczna (I i II),
Teoria poznania (II)
mgr ZBIGNIEW ŁUCZAK Język angielski (I i II)
dr EWA MATYBA Fonetyka pastoralna (II)
ks. prof. UKSW dr hab. JAN NIEWĘGŁOWSKI Pedagogika ogólna (I i II)
ks. mgr lic. MARCIN NOWICKI Dydaktyka ogólna (I)
ks. prof. UKSW dr hab. RYSZARD SADOWSKI Logika ogólna (I i II),
Wstęp do filozofii (I),
Ogólna metodologia nauk (II)
ks. dr MACIEJ SARBINOWSKI Religiologia (I i II);
proseminarium (II)
mgr MAŁGORZATA SKOWROŃSKA Emisja głosu (I)
mgr DANUTA SOKOŁOWSKA Warsztaty: Pierwsza pomoc przedmedyczna (I i II)
ks. dr MACIEJ SZCZEPANKIEWICZ Muzyka kościelna z emisją głosu (I i II),
Śpiew liturgiczny (I i II)
ks. dr JAROSŁAW WĄSOWICZ            Historia Kościoła (I i II),
Proseminarium (II)
mgr BARBARA WRÓBEL Warsztaty: Trening interpersonalny (II)
ks. dr ANDRZEJ WUJEK Historia filozofii średniowiecznej (I)