LISTA WYKŁADOWCÓW SIT w KRAKOWIE oddział w LĄDZIE

w roku akademickim 2022/2023

 

WYKŁADOWCY FILOZOFII

 TYTUŁ

IMIĘ I NAZWISKO

PRZEDMIOTY

ks. dr

MAREK BABICZ

Kurs biblioteczny (I)

dr

MARTA BENK

Zasady muzyki (I i II)

Chorał gregoriański (I i II)

Chór i emisja głosu – ćwiczenia (I i II)

ks. dr hab.

RADOSŁAW BŁASZCZYK

Liturgika fundamentalna (I i II)

Język włoski 1 (I)

Proseminarium (II)                        

ks. dr

KRZYSZTOF BUTOWSKI        

Wstęp do filozofii (I)

Etyka ogólna i stosowana (I)

ks. dr hab.

MARIUSZ CHAMARCZUK

Metodyka pracy naukowej (II)

Proseminarium (II)

ks. dr

MAREK CHMIELEWSKI

Salezjańska duchowość młodzieżowa (I i II)

Proseminarium (II)

ks. prof. ucz. dr hab.

STANISŁAW CHROBAK

Pedagogika 1: Teoretyczne podstawy wychowania (I i II)

ks. dr

ZBIGNIEW CONDER

Teologia i hermeneutyka biblijna (I i II)

ks. mgr lic.

DARIUSZ
DYNAK-MICHALSKI

Język łaciński (I i II)

ks. dr

WOJCIECH GRETKA

Metafizyka (I)
Filozofia Boga (II)

Proseminarium (II)

ks. dr hab.

KAZIMIERZ GRYŻENIA

Historia filozofii – starożytność (I)
Historia filozofii – nowożytność (II)
Historia filozofii – współczesność(II)

ks. dr

ZENON KLAWIKOWSKI

Język włoski 2 (II)

Proseminarium (II)

dr

ROMUALDA KOSMATKA

Pedagogika 2: Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (I i II)

mgr

KAROLINA   KOWALEWSKA-SZCZĘSNA

Język angielski (I i II)

mgr

PRZEMYSŁAW KUCHOWICZ

Wychowanie fizyczne (I i II)

ks. prof. ucz. dr hab.

ZBIGNIEW ŁEPKO

Teoria poznania (I i II)

Filozofia społeczna i polityczna (I i II)

Filozofia kultury, sztuki i techniki (I i II)

dr

EWA MATYBA

Emisja głosu (II)

mgr

ARKADIUSZ NOWACZYK

Szkolenie bhp (I i II)

mgr

KATARZYNA NOWICKA

Kurs dojrzałej osobowości  (I i II)

ks. prof. ucz.  dr hab.

JANUSZ NOWIŃSKI

Kurs przewodników po Lądzie (I i II)

dr

GRZEGORZ PAWŁOWSKI

Język niemiecki (I i II)

ks. dr

ŁUKASZ PAWŁOWSKI

Religiologia i dialog międzyreligijny (I i II)

Wstęp do teologii (I)

lic.

HUBERT RYMAROWICZ

Kurs pierwszej pomoc przedmedycznej (I i II)

ks. prof. ucz. dr hab.

RYSZARD SADOWSKI

Logika (I i II)

Filozofia i metodologia nauki (I i II)

ks. dr

JAROSŁAW WĄSOWICZ

Historia Kościoła powszechnego – nowożytność (I i II)

Historia Kościoła powszechnego – współczesność (I i II)

Historia Kościoła w Polsce (I i II)

Historia Zgromadzenia (I)

Proseminarium (II)

ks. dr

ANDRZEJ WUJEK

Historia filozofii – średniowiecze (I)