Biblioteka CDS (ok. 4.500 woluminów) to wydzielona część księgozbioru WSD TS (ok. 130 000 egz.), tematycznie związana z osobą Założyciela Salezjanów św. Jana Bosko, Jego duchowością oraz dziełami, które założył i kontynuatorami dzieła salezjańskiego w Polsce i na świecie.

Działy biblioteki

I  Św. Jan Bosko

 1. Pisma księdza Bosko
 2. Memorie biografiche
 3. Współcześni ks. Bosko

II  Św. Jan Bosko

 1. Biografie księdza Bosko
 2. Opracowania o księdzu Bosko
 3. Przewodniki po miejscach życia księdza Bosko

III  Towarzystwo Salezjańskie

 1. Historia początków SDB
 2. Przełożeni generalni SDB
 3. Historia dzieł SDB w świecie
 4. Historia dzieł SDB w Polsce
 5. Wybitni salezjanie

IV  Towarzystwo Salezjańskie

 1. Konstytucje i Regulaminy
 2. Kapituły Generalna
 3. Pisma przełożonych generalnych
 4. Dokumenty formacyjne
 5. Tożsamość: koadiutor SDB – prezbiter SDB
 6. Kapituły inspektorialne

V  Duchowość salezjańska

 1. Wspomożycielka Wiernych
 2. Patroni – źródła duchowości salezjańskiej
 3. Liturgia – modlitewniki SDB
 4. Opracowania – materiały na temat duchowości salezjańskiej
 5. Salezjańska duchowość młodzieżowa

VI  Metoda wychowawcza

 1. Sytuacja młodzieży
 2. System Prewencyjny
 3. Duszpasterstwo Młodzieżowe
 4. Programy Wychowawczo-Duszpasterskie

VII  Dzieła salezjańskie

 1. Oratorium – Ośrodek młodzieżowy
 2. Szkoły – Ośrodki wychowawcze
 3. Ruchy i wspólnoty religijne
 4. Środki komunikacji społecznej
 5. Parafie
 6. Misje

VIII  Rodzina Salezjańska

 1. Dokumenty i opracowania
 2. ADMA + BWS
 3. VDB + VCDB
 4. Salezjanie Współpracownicy
 5. Córki Maryi Wspomożycielki

IX  Świętość salezjańska

 1. Św. Maria Dominika Mazzarello
 2. Błogosławione Córki Maryi Wspomożycielki
 3. Świeci i błogosławieni salezjanie
 4. Małgorzata Occhiena i inni
 5. Świeci i błogosławieni wychowankowie salezjańscy

X       Multimedia

XI     Czasopisma

XII    Dokumenty