Dziś rozpoczęliśmy uroczyste obchody Triduum Paschalnego – tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa. Chcemy podzielić się naszym przeżywaniem tego świętego czasu, prezentując zdjęcia ze Mszy Wieczerzy Pańskiej  którą sprawowaliśmy w naszym lądzkim kościele.IMG_4255

Zamilkły dzwony i organy, które zabrzmią ponownie w Wielką Sobotę. Rozpoczęte Triduum stanowi jedną całość – zakończy się nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania.

Dzisiejszy dzień jest także pamiątką ustanowienia Sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa. Chrystus jako Najwyższy Kapłan dał wzór prawdziwej Miłości, co dziś miało również swoje odzwierciedlenie w obrzędzie obmycia nóg.

W naszych modlitwach pamiętaliśmy o kapłanach, w szczególności tych posługujących w naszej wspólnocie. Wyrazem naszej pamięci były życzenia, dobre słowa i kwiaty.