Wigilia Paschalna

Wigilia Paschalna jest czuwaniem, podczas którego nie tylko wspomina się, ale i uobecnia to, co wspominane. W czasie Wigilii  wspominamy wielkie dzieła Boże i czuwamy w oczekiwaniu na nadchodzącego Oblubieńca – Chrystusa Zmartwychwstałego. Jest noc, ale już świta dzień, żyjemy w doczesności, ale już życiem wiecznym. Po krótkim obrzędzie liturgii światła (jest to pierwsza część Wigilii) Kościół święty rozważa wielkie dzieła, jakich Pan Bóg dokonał od początku dla swego ludu, oraz wyraża ufność w słowo i obietnice Boże (część druga czyli liturgia słowa); następnie, gdy zbliża się dzień Zmartwychwstania, Kościół wraz ze swymi nowymi członkami, odrodzonymi w chrzcie (część trzecia), zostaje zaproszony do stołu, (…)

Czytaj całość →

Wielka Sobota

„Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię; wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo Król zasnął. Ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył Otchłań. Idzie, aby odnaleźć pierwszego człowieka, jak zgubioną owieczkę” (z Liturgii Godzin Wielkiej Soboty). W Wielką Sobotę Kościół milczy, nie sprawuje się Eucharystii (ani żadnych innych nabożeństw, z wyjątkiem Liturgii Godzin) jest to dzień wielkiej ciszy, a od chrześcijan oczekuje się, że będą w wewnętrznym skupieniu, przygotowywali się do Wigilii Paschalnej. Jest to czas trwania w Bożym pokoju, ufności w Słowo, pewności (…)

Czytaj całość →

Rozważanie na Wielki Piątek

W czwartek, po Mszy Wieczerzy Pańskiej, gdy Najświętszy Sakrament przeniesiony został do ołtarza adoracji (ciemnicy), w kościele nastała cisza. Ołtarz ogołocony, zniknął obrus (alegoria opuszczenia Jezusa przez uczniów i odarcia Go z szat), nie sprawuje się Eucharystii. Tak można opisać atmosferę Wielkiego Piątku – dnia, w którym Kościół rozmyśla nad Męką Pana, adoruje Krzyż, wspomina swoje narodzenie z boku Chrystusa umierającego na Krzyżu i wstawia się do Boga za zbawienie całego świata. Piątek ten upamiętnia wydarzenia, które rozpoczyna wyrok śmierci, a kończy ukrzyżowanie Chrystusa. Dla całego Kościoła to dzień pokuty, w którym obowiązuje wstrzemięźliwość (niespożywanie mięsa) oraz post (tylko jeden posiłek do syta w ciągu dnia). Chociaż (…)

Czytaj całość →

Rozważanie na Wielki Czwartek

O niezwykłości i wielkości Wielkiego Czwartku decydują wydarzenia, które wspominamy, a są nimi: ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa. Jest to dzień szczególny, gdyż to w Wieczerniku, podczas Ostatniej Wieczerzy, Jezus wydaje się w ręce ludzi. Wydaje siebie, dając swoje Ciało i Krew, a więc ustanawiając Eucharystię. Wielki Czwartek stanowi swoiste preludium do obchodów Triduum Paschalnego w Kościele. Przed południem w kościele katedralnym odprawiona zostaje Msza św., której przewodniczy biskup i na której poświęcone zostają oleje: olej chorych, używany do ich namaszczania oraz olej krzyżma, którego zastosowanie jest szersze (sakramenty chrztu, bierzmowania i kapłaństwa, obrzędy namaszczenia kościołów i ołtarzy) i którego poświęcenie jest bardziej uroczyste. Wyrazem tego jest także nadanie (…)

Czytaj całość →