DSC_113117 października w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego odbyło się XXVIII Lądzkie Sympozjum Liturgiczne. Tematem sympozjum była „Świadomość Eucharystyczna wczoraj i dziś”.

Uczestnicy sympozjum rozpoczęli dzień od uroczystej jutrzni, której przewodniczył ksiądz biskup Stefan Cichy. Wspólna modlitwa była okazją do zaproszenia Ducha Świętego, aby nauka o liturgii była z pożytkiem doczesnym i wiecznym.

Sympozjum otworzył rektor WSDTS ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk. W swojej wypowiedzi zaznaczył, że nieuprawiana nauka jest martwa oraz to, że całe nasze życie to liturgia, a Eucharystia jest jego szczytem. Pierwszy referat: „Wpływ uwarunkowań kulturowych na pobożność Eucharystyczną” wygłosił ks. prof. US dr hab. Andrzej Żądło. Przedstawił on rozwój Eucharystii na przestrzeni dziejów.

Z kolei ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko zwrócił uwagę na problem pełnego, czynnego i owocnego uczestnictwa w Eucharystii. Ksiądz profesor zachęcił do praktykowania przyjmowanie Komunii Świętej przez wspólnotę Kościoła pod dwiema postaciami.

Drugą sesję otworzył historyk sztuki ks. dr Janusz Nowiński SDB referatem pt. „Teologia Eucharystii
w sztuce sakralnej”. Poruszył w nim kwestie naczyń eucharystycznych i szacunku, jakiego wymagają przez zetknięcie się z Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa.

Następnym wystąpieniem popołudniowej sesji był referat ks. prof. dr hab. Erwina Matei, który mówił o znakach i ich roli podczas Mszy Świętej. Zwrócił także uwagę na postawę jednoczesnej godności
i pokory celebransa.

Ostatni referat wygłosił ks. dr Radosław Błaszczyk. Mówił on o sztuce celebrowania Mszy Świętej, zwrócił uwagę na pewne błędy popełniane przez księży. Zachęcił do tego, aby z liturgii wydobywać piękno.

Sympozjum przewodniczył oraz homilię podczas Mszy Świętej wygłosił ksiądz biskup Stefan Cichy. Msza święta odbyła się w samo południe. Pod koniec dnia Ks. biskup przedstawił prace Komisji Episkopatu Polski.

W sympozjum uczestniczyło wielu gości: przedstawicieli szkół wyższych, studentów, księży kwinkwenistów, kleryków i braci zakonnych.

kl. Piotr Leśnikowski