Praktyki w „domach dla młodzieży zagrożonej”

„Wypełniamy nasze posłannictwo głównie poprzez działalność i dzieła umożliwiające nam rozwijanie wychowania ludzkiego i chrześcijańskiego  młodzieży, jak oratorium i ośrodek młodzieżowy, szkoła i ośrodki doskonalenia zawodowego, internaty i domy dla młodzieży zagrożonej.”

Czytaj całość →

Sympozjum resocjalizacyjne

W sobotę 22 października w Trzcińcu odbyło się II Międzynarodowe Sympozjum Resocjalizacyjne. Spotkanie zgromadziło około 100 osób: pedagogów, psychologów, terapeutów i wychowawców. Również nasi alumni, studenci 3 roku(pedagogicznego) wybrali się na Sympozjum, aby podnosić swoje kompetencje. Tym razem rozmawiano o problemie uzależnień, co wg. organizatorów okazało się strzałem w dziesiątkę, ponieważ jest to problem wielu placówek. Sympozjum odbyło się w Trzcińcu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (tzw. MOWie), prowadzonym przez Salezjanów. Jest to placówka resocjalizacyjna dla chłopców niedostosowanych społecznie bądź z zaburzeniami zachowania. Ośrodek działa od 1990 r. Wykłady wygłosili między innymi pani prof. dr hab. Monika Szpringer – (…)

Czytaj całość →