Sympozjum resocjalizacyjne

W sobotę 22 października w Trzcińcu odbyło się II Międzynarodowe Sympozjum Resocjalizacyjne. Spotkanie zgromadziło około 100 osób: pedagogów, psychologów, terapeutów i wychowawców. Również nasi alumni, studenci 3 roku(pedagogicznego) wybrali się na Sympozjum, aby podnosić swoje kompetencje. Tym razem rozmawiano o problemie uzależnień, co wg. organizatorów okazało się strzałem w dziesiątkę, ponieważ jest to problem wielu placówek. Sympozjum odbyło się w Trzcińcu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (tzw. MOWie), prowadzonym przez Salezjanów. Jest to placówka resocjalizacyjna dla chłopców niedostosowanych społecznie bądź z zaburzeniami zachowania. Ośrodek działa od 1990 r. Wykłady wygłosili między innymi pani prof. dr hab. Monika Szpringer – (…)

Czytaj całość →