„Dobrzy chrześcijanie i uczciwi obywatele” – wiązanka Księdza Generała na rok 2020

       Tradycyjnie już, na początku nowego roku, przełożony generalny Towarzystwa Salezjańskiego, ks. Ángel Fernández Artime, skierował do całej Rodziny Salezjańskiej specjalne przesłanie. Tematem tegorocznej wiązanki jest dwumian ukazujący ideał wychowawczy księdza Bosko, prowadzący do formowania młodych ludzi na dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli. Sam święty wielokrotnie i przy różnych okazjach podkreślał, że pragnie, aby jego wychowankowie żyli w zjednoczeniu z Bogiem i byli gotowi do służby społeczeństwu. Ksiądz Generał przypomina, że oratorium na Valdocco, było szkołą świętości i wspólnego wzrastania w wierze. To tam chłopcy uczyli się prawd wiary i dojrzewali jako chrześcijanie. Sięgając do korzeni, widzimy, że misją Rodziny Salezjańskiej jest ewangelizacja i katecheza. Nie może ona jednak odbywać się w oderwaniu od kontekstu społecznego, z pominięciem takich kwestii jak: sprawiedliwość, równe możliwości, obrona najsłabszych, promocja uczciwego życia. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż coraz częściej Rodzina Księdza Bosko, musi szukać dróg dotarcia do młodych w środowiskach niechrześcijańskich, laickich czy wręcz antyreligijnych. W tym przypadku ważne jest, aby zacząć od odnajdywania „wspólnej przestrzeni spotkania”, odnoszącej się do godności człowieka, wzajemnego szacunku, czy troski o stworzenie. Przełożony generalny Towarzystwa Salezjańskiego podkreśla, że zalecana przez świętego Jana Bosko „polityka Ojcze Nasz”, powinna mieć konkretne odbicie w postawie społecznej każdego chrześcijanina, przyczyniającej się do realizacji „Królestwa Bożego” tu i teraz. Niech wskazówki, jakie płyną z treści tegorocznej wiązanki, stanowią dla wszystkich osób związanych z Rodziną Salezjańską drogowskaz, na drodze do realizacji zamysłu Księdza Bosko, który pragnął widzieć w swoich wychowankach dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli.

   

KLIKAJĄC NA ZDJĘCIE PONIŻEJ MOŻESZ OGLĄDNĄĆ WIĄZANKĘ NA YOUTUBE:

Wiązanka 2020