papiez2”Więc wszyscy Cię kochamy za Twoje zasługi,
Coś zjednał swoją pracą niepojętą zgoła,
Ojcze Święty, Janie Pawle II,
Polaku i najwyższy Pasterzu Kościoła.”

Tymi słowami rozpoczęła się wieczornica poświęcona Janowi Pawłowi II. Odbyła się 13 października, w niedzielę, w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Lądzie. W tym dniu we wszystkich kościołach w Polsce przeżywano trzynasty dzień papieski pod hasłem – Jan Paweł II – Papież dialogu.

Salezjanie wraz z oratorianami, to jest ze scholą, z ministrantami, harcerzami i parafianami przygotowali scenariusz całego wieczoru skupionego na osobie błogosławionego Pasterza Kościoła. Całość spotkania uświetnił zespół muzyczny, który stworzyli salezjanie i oratorianie.

Wiernych przybyłych do lądzkiej świątyni przyprowadziła miłość do Ojca Świętego, błogosławionego Jana Pawła II oraz zachwyt nad wielkością i wyjątkowością jego życia, które było cudownym darem od Boga dla całego świata.

Był on mistrzem dialogu. Prowadził go przede wszystkim z samym Bogiem. Następnie z człowiekiem, którego bardzo szanował bez względu na to, kim był i skąd pochodził.

W swoich rozmowach, które polegały na słuchaniu i odpowiadaniu, kierował się pewnymi zasadami, które zostały przedstawione w czasie wieczornego spotkania.

Zachęcono również wszystkich zebranych, aby czynić wszystko, żeby stały się one naszymi drogowskazami w życiu codziennym. Powinny być nam pomocą w umiejętnym prowadzeniu dialogu, rozmowy w rodzinie, szkole, w pracy, na podwórku czy w oratorium.

Podkreślono też, obok niezwykle istotnych słów Ojca Świętego, czyny, gesty i spotkania, które pozostawił, a które doskonale ilustrują jego poglądy i mają niezwykłą moc przekonywania. Z tego wynika, że dialog to nie tylko słowa, ale i konkretne czyny, których i my powinniśmy dokonywać, by wprowadzać pokój i żyć zgodnie z nauką Kościoła.

Na koniec spotkania, które przybrało charakter modlitewny w tej cudownie ozdobionej barokowymi dekoracjami świątyni wierni mogli oddać cześć relikwiom bł. Jana Pawła II. Przed tym wydarzeniem proboszcz lądzkiej parafii, ks. Piotr Przyborski modlił się wraz z zebranymi na różańcu za ojczyznę oraz o mądrość dla ludu Bożego w prowadzeniu dialogu i korzystaniu z rad pozostawionych przez Papieża Polaka. Następnie odśpiewano Apel Jasnogórski i ks. Proboszcz udzielił wszystkim zebranym Bożego błogosławieństwa.

Po tym ks. dr Radosław Błaszczyk, katecheta seminaryjny podzielił się z zebranymi własnymi refleksjami, dotyczącymi osobistego dialogu z Janem Pawłem II. Ks. Liturgista wspominał także o głębokiej modlitwie papieża, podczas której interesował go tylko głos Boży.

Wieczór upłynął w modlitewnej atmosferze, pełnej pokoju i skupienia. Wierni, którzy zostali rozesłani i umocnieni Bożym błogosławieństwem napełnili się nadzieją na pomoc, jaką okaże im Bóg dzięki modlitwom bł. Jana Pawła II. Takie dawali świadectwo. Niech więc Błogosławiony Papież wyprasza ludowi Bożemu mnogość łask i mądrość dialogu, który ma prowadzić do Dobra.

Kl. Damian Okroj sdb