DSCN860918 października 2013 roku w lądzkim klasztorze odbyło się XXVII Sympozjum Liturgiczne. Motywem przewodnim było hasło: „Czy bierzmowanie jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej?”. Na to pytanie starali się odpowiedzieć prelegenci, którzy przybyli na sympozjum z różnych stron.

Sympozjum otworzył ks. dr Mariusz Chamarczuk SDB, rektor WSD TS w Lądzie, zaś słowo wstępne wygłosił ks. dr Radosław Błaszczyk SDB, wychowawca i wykładowca liturgiki w Lądzie, organizator sympozjum.

Spotkanie miało charakter międzynarodowy, gdyż z referatem przybył również ks. dr Mirosław Wierzbicki z Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie. Swoje referaty wygłosili: ks. prof. zw. dr hab. Czesław Krakowiak, ks. prof. zw. dr hab. Helmut Sobeczko i ks. prof. UO dr hab. Erwin Mateja. Z powodu choroby do lądzkiego klasztoru na sympozjum nie przybył ks. bp dr Stefan Cichy. W jego imieniu referat przedstawił  jego kapelan.

Ważnym punktem podczas sympozjum była żywa dyskusja, świadcząca o wnikliwej analizie tematu przez prelegentów oraz o szerokiej wiedzy zebranych uczestników. Głównym punktem sympozjum była uroczysta Eucharystia, pod przewodnictwem ks. prof. dra hab. Helmuta Sobeczki, sprawowana w intencji o zdrowie dla ks. bpa Cichego. Mszę Świętą ubogacił chór seminaryjny i mała orkiestra pod przewodnictwem ks. Marcina Balawandra SDB

Dziękujemy wszystkim przybyłym prelegentom i zaproszonym gościom za obecność w naszym klasztorze. Liczymy, że w przyszłym roku na sympozjum, które będzie dotyczyło sakramentu Eucharystii, spotkamy się wszyscy w podobnym lub liczniejszym gronie.

Kl. Krystian Lipiński SDB