Od kilkunastu dni Wspólnota Salezjanów w Lądzie wzbogaciła się o nowy sprzęt dydaktyczny: interaktywną tablicę wykładową. Nowa pomoc okazała się niezwykle przydatna do prowadzenia rozmaitych zajęć: zarówno klasycznych wykładów z filozofii, logiki, jak i zajęć językowych. Miejmy nadzieję, że nowa tablica będzie motywowała wykładowców do przygotowywania jeszcze ciekawszych zajęć, a studentów do aktywnego słuchania i brania udziału w wykladach.