zdjęcie
„Duchowość w pedagogice – pedagogika duchowości” – pod takim tytułem odbyło się 25 kwietnia II Międzynarodowe Lądzkie Sympozjum Pedagogiczne. Organizatorzy sympozjum to lądzkie seminarium oraz Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie. Patronat objęli: ks. Inspektor Marek Chmielewski, prowincjał Inspektorii Pilskiej salezjanów, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego oraz Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży. Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Sympozjum składało się z dwóch sesji: teoretycznej i praktycznej. W pierwszej części referaty zaprezentowali: prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – „Edukacja religijna w islamie i judaizmie”, ks. prof. dr hab. Leonard Fic również z UKSW – „Edukacja religijna w hinduizmie”, ks. dr Zbigniew Babicki (UKSW) – „Duchowy wymiar opieki nad dzieckiem”, ks. prof. UKSW, dr hab. Dariusz Stępkowski – „Dylemat współczesnej szkoły: religia czy etyka?”, dr Tomasz Przesławski z Uniwersytetu Warszawskiego – „Prawne uwarunkowania funkcjonowania rodziny”. Ostatnimi prelegentami w I części byli goście z Katholische Universität Eichstätt-Inglostadt (Niemcy): ks. prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz -” Duchowość i religijność a wybór zawodu i orientacja życiowa” oraz pani  prof. dr Kathrin Meier (KUE-I) – ” Religijność i duchowość jako zasób osobowy i społeczny”. Moduł przedpołudniowy zakończono dyskusją panelową.

Druga część należała do praktyków, na co dzień zajmujących się wychowaniem młodzieży oraz  ich problemami. Tę sesję zainaugurował swoim wystąpieniem pod tytułem „Religiofobia w procesie destrukcji człowieka”  ks. dr Kazimierz Gryżenia. Później referat zaprezentował ks. Tomasz Kościelny, który na podstawie swojej pracy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym mówił o  roli religii w readaptacji wychowanka zdemoralizowanego. Następnie wystąpiła siostra Anna Biała FMA z Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dobieszczyźnie, opowiadająca o wpływie świadectwa wiary wychowawcy na postawy religijne wychowanków placówki socjalizacyjnej. Ostatnim praktykiem, który referował przygotowany temat: „Przekaz wartości religijnych przez pozytywne środowisko rówieśnicze na przykładzie Salezjańskiej Organizacji Sportowej” był ks. Tadeusz Balicki z SALOSu w Szczecinie.

Całość sympozjum zwieńczyła debata z udziałem prelegentów II sesji oraz słowa podziękowania ze strony organizatorów. Po ciekawych wystąpieniach, długich dyskusjach panelowych oraz patrząc na frekwencję , można stwierdzić że wątek duchowości w pedagogice okazał się bardzo celną propozycją tematyczną. Czekamy i już teraz zapraszamy na kolejne lądzkie spotkanie naukowe podejmujące problematykę pedagogiczną.

Krzysztof Słapczyński SDB

FWPN_rgb