Media dzisiaj mają olbrzymi wpływ na człowieka, zwłaszcza młodego. Ważne jest, by umieć odpowiednio z nich korzystać. Z tej racji zorganizowano warsztaty medialne, w których w ubiegły weekend (13 – 15 listopada br.) uczestniczyliśmy. Spotkanie odbywało się w domu inspektorialnym w Pile, a jego głównym tematem było dziennikarstwo prasowe.

 Już w piątek wieczorem ks. Inspektor Marek Chmielewski SDB przybliżył nam działalność pisarską i wydawniczą księdza Bosko. Mimo iż drugi dzień warsztatów przypadał w sobotę, to już od rana zasiedliśmy w ławkach, by przyjrzeć się najczęściej spotykanym błędom językowym i nauczyć się jak ich unikać. Prelegentką była pani Małgorzata Drab – nauczyciel języka polskiego. Kolejne spotkanie, prowadzone przez pana Andrzeja Piechockiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pomogło nam zapoznać się z warsztatem pracy dziennikarza prasowego. Dowiedzieliśmy się jak zdobywać informacje, przeprowadzać wywiady, napisać dobry artykuł i dobrać zdjęcia do tekstu. Na koniec pierwszego bloku zajęć prawnik, pan Karol Laskowski przedstawił nam przepisy dotyczące prawa prasowego i autorskiego. Po obiedzie wzięliśmy udział w panelu dyskusyjnym na temat roli mediów w życiu każdego z nas. Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali ks. Andrzej Godyń SDB redaktor naczelny magazynu „Don Bosco”, Łukasz Kazimierczak z „Przewodnika Katolickiego” oraz Piotr Lisiewicz twórca „Gazety Polskiej”. Nad przebiegiem dyskusji czuwał ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB. Był to czas zadawania pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi.

W trakcie warsztatów nie mogło oczywiście zabraknąć czasu na spotkanie z Bogiem i drugim człowiekiem. Z tego względu mieliśmy okazję przeżywania m. in.: wspólnej Eucharystii, różańca i  Apelu Jasnogórskiego. Pogodne wieczory były czasem wzajemnego poznawania się, gier i zabaw, podczas których radości nie było końca.

Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w warsztatach, które były dla nas okazją do zdobycia wiedzy i nowego doświadczenia niezbędnego w pracy na polu mediów.

Już dzisiaj zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych na kolejne spotkania warsztatowe. Szczegółowe informacje już wkrótce na naszej stronie.

 

kl. Akacjusz Cybulski SDB
kl. Krzysztof Jaskólski SDB