5 i 6 maja stały się dla lądzkich alumnów wyjątkowymi dniami. Bo oto w te dni miały miejsce niedziele powołaniowe w naszych salezjańskich placówkach w Sokołowie Podlaskim, Kawnicach, Suwałkach, Ełku, Warszawie i Żyrardowie.

Czym są niedziele powołaniowe? To czas spotkania młodych salezjanów z wiernymi, w trakcie których alumni mogą dzielić się swoim doświadczeniem powołania, rozmawiać z młodymi ludźmi, którzy zastanawiają się nad wyborem drogi życiowej, a także poznawać życie zakonne w różnych dziełach salezjańskich.

„Powołaniówki” są także okazją do promocji dzieła Przyjaciół Salezjańskiego Seminarium w Lądzie nad Wartą. Towarzystwo to, powołane do życia dwa lata temu, zrzesza w swoich szeregach ludzi dobrej woli, którzy wspierają powołania salezjańskie nade wszystko swoją modlitwą, ale także ofiarami materialnymi.

Czas niedzieli powołaniowej przebiegł bardzo szybko, naznaczony był świadectwami salezjanów, animacją muzyczną i wieloma rozmowami. Następne „powołaniówki” już w przyszłym roku, teraz przed lądzkimi alumnami ostatnia prosta do wakacji – sesja egzaminacyjna.

kl. Michał Słojewski SDB