Ląd_zdjęcie_lotniczeOd samego początku pobyt salezjanów w Lądzie wiąże się z pracami budowlanymi i remontowymi. W 2009 r. zespół dawnego opactwa cystersów został uznany przez Prezydenta RP za Pomnik historii. Było to pomocą w zdobywaniu funduszy na dalsze prowadzenie prac konserwatorskich.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Lądzkiemu Opactwu Pocysterskiemu dotacje na 2013 rok na kontynuację rozpoczętej w ubiegłym roku renowacji polichromii Neunhertza w kopule wielkiej. Przyznane zostały także fundusze na dokończenie renowacji elewacji frontowej kościoła.

Środki na remont poszczególnych zabytków przyznawane były ze względu na priorytet.
Celem priorytetu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

 

Pełny wykaz zabytków objętych dofinansowaniem można zobaczyć pod adresem:

http://www.mkidn.gov.pl/media/po2013/dokumenty/20130131_Wyniki_Ochrona_zabytkow.pdf

mkidn_01_cmyk