Początki są bardzo ważne. Dlatego rok seminaryjny zaczęliśmy od pielgrzymki. Wszystkie nasze kleryckie troski i nadzieje zawierzyliśmy Matce Bożej Pocieszenia. W czwartek 27 września uczestniczyliśmy we Mszy Świętej w sanktuarium maryjnym w Kawnicach, na którą część naszej wspólnoty dojechała na rowerach. Elementem świętowania po powrocie było wspólne ognisko.

        Właściwe rozpoczęcie roku akademicko-formacyjnego miało miejsce w sobotę 29 września. Dzień rozpoczęliśmy uroczystą jutrznią w kościele parafialnym, w Lądzie. Przewodniczył jej diakon Łukasz Burnicki. Starsi współbracia z seminarium w Krakowie przyjechali wieczór wcześniej. O godz. 10:00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem księdza inspektora Romana Jachimowicza. Homilię wygłosił wikariusz inspektora ks. Piotr Lorek. Eucharystii towarzyszył śpiew seminaryjnego chóru, a tuż po niej wszyscy udaliśmy się do Sali Opackiej. Tam odśpiewaliśmy Gaude Mater Polonia, a tuż po tym głos zabrał ksiądz rektor Mariusz Chamarczuk, który uroczyście rozpoczął rok akademicko-formacyjny 2018-2019 rozbudowanym wstępem i imiennym przywitaniem oficjalnych gości. Ks. Marcin Nowicki prorektor ds. studiów dokonał sprawozdania z roku akademicko-formacyjnego 2017-2018, a następnie ośmiu nowych współbraci złożyło ślubowanie studenckie i zostało immatrykulowanych, otrzymali indeksy studiów i oficjalnie rozpoczęli studia filozoficzne – pierwszy etap studiów seminaryjnych. Wykład inauguracyjny wygłosił ks. prof. Tadeusz Lewicki z salezjańskiego uniwersytetu w Rzymie, pod tytułem Wymiary i wyzwania estetyczne w edukacji salezjańskiej. Po nim słowo zachęty na rozpoczęcie roku przekazał inspektor Inspektorii św. Jana Bosko ks. Jarosław Pizoń. Przemówili jeszcze przedstawiciele miejscowych władz, starosta Powiatu Słupeckiego p. Mariusz Roga oraz wójt Gminy Lądek p. Artur Miętkiewicz, po czym zaśpiewaliśmy Gaudeamus Igitur i udaliśmy się na obiad.

         Jak co roku uroczystość inauguracji uświetnił w godzinach wieczornych koncert orkiestry Filharmonii Poznańskiej. Wstęp do niego poprowadził ks. Mariusz Chamarczuk – rektor WSD TS oraz dyrektor Filharmonii Poznańskiej p. Wojciech Nentwig, akcentując, iż jest to już X koncert tego typu w Lądzie. Tym razem był on zatytułowany Jeden wieczór, trzy koncerty. Solistami tego wieczoru byli: Bomsori Kim (skrzypce), Zuzanna Szambelan (wiolonczela) i Elżbieta Turczyńska-Drobnik (flet). Wszystko pod przewodnictwem dyrygenta Jakuba Chrenowicza.

        Dzień minął. Pełen wrażeń i emocji. Nie trwał więcej niż którykolwiek z tych, które wypełnione będą nauką i modlitwą w czasie całego roku. Ważne jest jednak byśmy już od początku obrali odpowiedni kierunek. Początek był dobry. Teraz należy zadbać o dobre wykorzystanie danego nam czasu. Bożej łaski nam nie zabraknie, więc możemy nieść dalej nadzieję na Niebo, które czeka nas u kresu drogi.

Kl. Krzysztof Pałucki SDB