Święto Matki Kościoła (10 maja) następujące bezpośrednio po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, było okazją do corocznego spotkania salezjanów obchodzących jubileusze święceń prezbiteratu. Uroczystość miała miejsce w lądzkim kościele, w którym jubilaci przed laty przyjęli święcenia. Rozpoczynając uroczystość rektor seminarium następującymi słowami powitał uczestników:

         W imieniu lądzkiej wspólnoty salezjańskiej witam najpierw czcigodnych jubilatów Inspektorii Warszawskiej i Pilskiej, pochodzących także z Inspektorii Krakowskiej i Wrocławskiej, którzy zebrali się w lądzkiej barokowej świątyni, aby tutaj, w przepełnionym historią zakonów, Ojczyzny i Kościoła miejscu, w którym otrzymali sakrament kapłaństwa, spotkać się by uczcić 60-tą, 50-tą i 25-tą rocznicę święceń prezbiteratu. Witam księdza inspektora Andrzeja Wujka, który wygłosi do nas słowo Boże, witam gospodarza miejsca – Księdza Inspektora Romana Jachimowicza oraz księdza inspektora Jarosława Pizonia. Niezmiernie nam miło widzieć także krewnych i przyjaciół naszych jubilatów oraz miejscowych parafian.

         Każdy jubileusz niesie ze sobą dozę refleksji. Dla dzisiejszych jubilatów jest to z pewnością okazja do spojrzenia w przeszłość i dokonywania podsumowań. Zdając sobie sprawę z prawdy, że czas ucieka (tempus fugit) a wraz z nim przemija nasze życie, wydaje się, że pierwszym kryterium oceny naszego wędrowania z Panem czasu, odpowiadając na Boże wybranie i wezwanie, jest realna, widoczna, prawdziwa Boża miłość obecna w sercu zakonnika i kapłana, i takie zjednoczenie z Jezusem Chrystusem oraz powierzonym nam salezjanom charyzmatem św. Jana Bosko, że ludzie którzy nas spotykają mogą karmić się Bogiem – najlepszych pokarmem w życiu, mogą odnajdywać pokój i nadzieję dzięki naszej modlitwie, świadectwie i pracy duszpasterskiej. Z pewnością dla osób, które nieco z boku uczestniczą w Waszym, Drodzy Bracia, jubileuszu, wasze święto jest także świętem Zgromadzenia Salezjańskiego ponieważ jest świadectwem wierności Panu Bogu i Kościołowi Chrystusa. Jesteście, szczególnie dla współbraci dopiero zaczynających swoje życie zakonne, świadectwem dobrego wyboru, entuzjazmu i zatroskania o sprawy Boże tam, gdzie wola Boża wyrażona w decyzjach przełożonych was zawiodła, w parafii, szkole, na uniwersytecie, w Polsce, za granicą, na misjach – w tylu miejscach, które trudno w tej chwili wymienić. Ogromną wartością tego świadectwa jest osobista świadoma ofiara z siebie podarowana Bogu
i ludziom, gdyż z takiej postawy rodzą się, we współpracy
z Duchem Świętym, nowe powołania.

        Modląc się z Wami i za Was, życzymy duchowej radości i satysfakcji oraz odwagi w zdawaniu przed Panem rachunku z posługi kapłaństwa i życia zakonnego. Modlimy się przez pośrednictwo Maryi Matki Kościoła o pomnożenie Darów Ducha św. i zapał do dalszej pracy apostolskiej.

        W grupie świętujących jubileusze należy w sposób szczególny wymienić ks. Augustyna Dziędziela, byłego prownicjała inspektorii krakowskiej, następnie delegata Generała Salezjanów dla krajów bloku wschodniego, obecnie pracującego w Moskwie; ks. prof. Stanisława Wilka – byłego rektora KUL JP II oraz ks. Władysława Kołyszkę – niegdyś rektora WSD TS w Lądzie, następnie wikariusza oraz prowincjała inspektorii św. Wojciecha.

        W homilii wygłoszonej przez prowincjała inspektorii warszawskiej ks. dr Andrzeja Wujka usłyszeliśmy świadectwo o wartości życia pełnego poświęceń, wyzwań i trudności, które ostatecznie przynosi dobry owoc widoczny dzisiaj w osobach jubilatów. Składający życzenia w imieniu prowincjałów polskich inspektorii salezjańskich, ks. Jarosław Pizoń z Wrocławia podkreślił m.in., że od początku pobytu w Zgromadzeniu Salezjańskim rozwijał się dzięki świadectwu modlitwy, sumiennej pracy i oddania Kościołowi obecnych na jubileuszu braci i nigdy nie doznał z ich strony zranienia, upokorzenia czy zachowania nagłaśnianego dzisiaj przez multimedia, wręcz przeciwnie, znalazł opiekę, wsparcie i przekonanie, że Kościół jest prawdziwą matką. Każdy uczestnik uroczystości otrzymał imienne błogosławieństwo jubileuszowe od papieża Franciszka, a po zakończonej mszy świętej uczyniono pamiątkową fotografię.

        60 lat kapłaństwa – diamentowy jubileusz, rocznik święceń 1959, obchodzili: ks. Tadeusz Krupa, ks. Stanisław Jankowiak, ks. Augustyn Dziędziel. 50 lat kapłaństwa – złoty jubileusz, rocznik święceń 1969, obchodzili: ks. Stanisław Bogdański, ks. Marian Graczyk, ks. Władysław Kloc, ks. Władysław Kołyszko, ks. Bogdan Walczykiewicz, ks. Stanisław Wilk, ks. Czesław Wujkowski, ks. Mieczysław Zakrzyński. 25 lat kapłaństwa – srebrny jubileusz, rocznik święceń 1994, obchodzilli:ks. Wojciech Biskiewicz, ks. Wiesław Felka, ks. Wiesław Jakowczyk, ks. Jarosław Klusak, ks. Dionizy Mróz, ks. Kazimierz Murawa, ks. Piotr Polkowski, ks. Ryszard Sadowski, ks. Dariusz Siek.

        Życzymy tegorocznym salezjańskim jubilatom świętującym w Lądzie oraz tym, którzy z różnych przyczyn nie mogli wziąć udziału w zorganizowanej uroczystości, Bożego błogosławieństwa, opieki Maryi Wspomożycielki Wiernych, zdrowia, siły i entuzjazmu oraz nieustannej gorliwości w dawaniu świadectwa o przynależności do Chrystusa, Kościoła i Zgromadzenia Salezjańskiego oraz charyzmatu św. Jana Bosko.

Ks. Mariusz Chamarczuk SDB
Dyrektor Salezjanów w Lądzie

Zobacz także: http://www.archidiecezja.pl/aktualnosci/lad_kaplanskie_jubileusze.html