MKDNiS, Klasztor w Lądzie XIV, prace remontowe dachu i elewacji.

MKDNiS, Kościół pw. NMP i św. Mikołaja w Lądzie, konserwacja i restauracja sztukaterii i fresków w transepcie XVII i XVIII w.

Dofinansowanie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: Konserwacja i renowacja wielkoformatowego obrazu Adama Swacha „Modlitwa cystersów”.

Przeprowadzenie i zakończenie prac konserwatorsko-restauratorskich III etapu przy wielkoformatowym obrazie Adama Swacha „Modlitwa cystersów” 1713 r. wg programu wcześniej zatwierdzonego przez organ ochrony zabytków: wykonanie retuszy na całej powierzchni obrazu, położenie kolejnych warstw werniksów oraz położenie werniksu końcowego.

Dofinansowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego: Renowacja ramy wielkoformatowego obrazu Adam Swacha „Modlitwa cystersów”.