W dniach od 27 do 30 grudnia w Poznaniu miał miejsce doroczny zjazd asystentów. W spotkaniu udział wzięli alumni z czterech polskich inspektorii, którzy aktualnie odbywają pierwszy, bądź drugi rok praktyki asystenckiej. Całe spotkanie zostało przygotowane i przeprowadzone przez ks. dr Radosława Błaszczyka SDB.

Zjazd rozpoczęły wspólne nieszpory, po których w braterskim klimacie można było spędzić cały wieczór. Nie zabrakło także ciekawych konferencji, które wygłosili zaproszeni goście, jak choćby ks. Władysław Kołyszko SDB oraz ks. Artur Andrzejewski, moderator diecezji poznańskiej Ruchu Światło-Życie. Drugi dzień upłynął pod hasłem Pogłębianie więzi z Bogiem. Ks. Andrzejewski wygłosił interesującą konferencję o roli Pisma Świętego w życiu każdego człowieka, a w szczególności powołanych do kapłaństwa. Ksiądz bowiem może nie wiedzieć czegoś z historii, czy też geografii, ale powinien być specjalistą od Słowa Bożego-podkreślił prelegent.

Trzeciego dnia natomiast zastanawialiśmy się nad rolą i znaczeniem modlitwy, zwłaszcza tej codziennej, osobistej, która jest fundamentem więzi z Chrystusem. Nie zabrakło także czasu na spacery, kręgle, czy nawet wyjście do filharmonii, by posłuchać Poznańskich Słowików w kolędowym wydaniu. Głównym dyrygentem koncertu był Stefan Stuligrosz, który dał piękne świadectwo swego życia wszystkim słuchaczom. Zjazd zakończył się wspólną Eucharystią, której przewodniczył ks. dr Marek Chmielewski SDB, przełożony inpektorii pilskiej. Podkreślić należy, iż idea tych spotkań jest bardzo dobra i dająca wiele okazji do wzajemnego ubogacania się, wymiany doświadczeń oraz budowania wspólnoty braterskiej w klimacie salezjańskim.

Paweł Figura SDB