Za czasów pobytu zakonu Cysterskiego w Lądzkim klasztorze, Sala Opacka służyła jako miejsce spotkań podczas których obradowano nad najważniejszymi dla zakonu sprawami. W czasach dzisiejszych rola wspomnianej sali wiele się nie zmieniła. 

       Bowiem tak jak w średniowieczu tak i dziś gromadzą się w niej fachowcy w swoich dziedzinach, aby poruszać zagadnienia istotne dla kultury, religii i nauki. Takie spotkanie będzie miało miejsce 20 października br. o godzinie 9:00, a dotyczyć będzie szczególnej kwestii: sakramentu kapłaństwa. 

Zaproszenie oraz cały program:

ZAPROSZENIE I PROGRAM