Wysoki poziom wody w Warcie spowodował, iż rzeka przepływająca w pobliżu lądzkiego klasztoru opuściła swe koryto i rozlała się na pobliskie pola i łąki, zalewając także wyspę która jest połączona z placem, seminaryjnym mostkiem. Wysoki poziom wody utrzymywał się jeszcze od jesiennych deszczów. Woda, która nie zdążyła opaść zamarzła przez nadejście niespodziewanej zimy. Wraz z nadejściem odwilży jej poziom raptownie podniósł się. Woda nie zagraża samym pomieszczeniom kompleksu klasztornego. Obecnie poziom wody ustabilizował się i stopniowo zaczyna opadać, jeśli nie nadejdzie gwałtowne ocieplenie sytuacja powinna powrócić do normy.

Kl. Rafał Wąsik SDB