W dniu 20 kwietnia członkowie orkiestry seminaryjnej wraz z dyrygentem księdzem Mariuszem Kowalskim SDB, udali się do Warszawy, by w teatrze Roma obejrzeć musical „Les Miserables”, napisany w oparciu o powieść Wiktora Hugo pt. „Nędznicy”.

Z seminarium wyjechaliśmy zaraz po obiedzie, by punktualnie o godzinie 19:00 zasiąść na czerwonych fotelach warszawskiego teatru. Już pierwsze minuty tego przedstawienia wprowadziły nas w klimat Paryża lat 20–tych XIX wieku. Ścieranie się warstw społecznych, walki uliczne, ale także prawdziwa miłość i wartości chrześcijańskie takie jak uczciwość, życzliwość, gotowość niesienia pomocy były motywami przewodnimi spektaklu.

Na ogromne uznanie zasługuje nie tylko gra aktorska, ale także serwowana widzom na żywo muzyka. Kunsztowna dekoracja, wspaniałe efekty specjalne i niezwykle zsynchronizowany ruch sceniczny wzmacniały wszelkie doznania estetyczne.

Możliwość obejrzenia tego musicalu była dla nas głęboką ucztą duchową, a zarazem nagrodą za pracę i trud, jaki włożyliśmy w naukę gry na instrumentach, by móc uświetniać różnorakie uroczystości.

Trochę zmęczeni, ale pełni wrażeń wróciliśmy późną nocą do domu.

kl. Akacjusz Cybulski SDB