„Dobrym chrześcijaninem i prawym obywatelem” to temat sympozjum historycznego, które odbyło się 15 listopada 2017r. w Wyższym Seminarium Duchownym  Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą. Organizatorem  tego sympozjum był ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB oraz dyrektor  Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu  dr Rafał Reczek.  

Po słowie wstępnym rektora seminarium ks. dr hab. Mariusza Chamarczuka SDB rozpoczęła się I-sza sesja, której przewodniczył ks. Jarosław Wąsowicz. Pierwszym prelegentem był ks. prof. dr hab. Jan Pietrzykowski, który przybliżył nam organizację salezjańskich placówek szkolno-wychowawczych w Polsce w czasie II wojny światowej. Po nim wystąpił dr Rafał Sierchuła, który omówił sylwetki salezjańskich wychowanków w „dołach katyńskich”. Kolejną osobą, która wystąpiła był prof. Krzysztof Szwagrzyk. Zaprezentował  on przebieg prac poszukiwawczych grobu Danuty Siedzikówny  „Inki” oraz Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”. Zapadła nam w pamięci jego wypowiedź o działaniu Opatrzności Bożej, która jawiła się w pomocy odszukania grobu,  ponieważ miejsce odnalezienia ciał było  przeznaczone już pod nowe pochówki. Dzięki kolejnemu prelegentowi dr. Jackowi Pawłowiczowi, dyrektorowi Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Represjonowanych w PRL, poznaliśmy sylwetkę jego przyjaciela oraz wychowanka salezjańskiego – Dariusza Stolarskiego, działacza „Solidarności”, który zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. 

Jubileusz 75-lecia męczeńskiej śmierci błogosławionej Piątki Poznańskiej w podniosły sposób podkreśliła s. Natalia Roman FMA w wykładzie o młodości Edwarda Kaźmierskiego w świetle jego „Dzienniczka” z 1936 r. Nasze informacje o normalnym
i zwyczajnym  „chłopaku” poszerzyły się o informacje na temat działalności patriotycznej i konspiracyjnej błogosławionych oratorian.

Po przerwie obiadowej mgr Katarzyna Utracka omówiła  sylwetki kilku salezjańskich wychowanków biorących udział w Powstaniu Warszawskim, informując, że spis oraz biografie nadal się powiększają. Pozostali prelegenci przybliżyli nam działalność wychowanków salezjańskich w konspiracji niepodległościowej po 1945 roku, m.in. Władysława „Żbika” Kołacińskiego – żołnierza Brygady Świętokrzyskiej NSZ.

Spotkania takie jak przeżyta przez nas konferencja pomagają w uświadamianiu sobie i innym jak wielki wpływ na kształtowanie uczciwych, prawych i solidnych obywateli ma styl wychowania w Zgromadzeniu Salezjańskim. Żywe spotkanie z duchowością salezjańską pomogło omawianym postaciom ukształtować postawy takie jak: lojalność, braterstwo, odpowiedzialność za drugiego, heroizm czy zdrowy radykalizm i zdecydowanie. Niech przykład salezjańskich, niezłomnych patriotów pozostanie w naszych sercach budząc miłość do Ojczyzny.  Cześć i chwała bohaterom!

Na koniec sympozjum ks. dr Jarosław Wąsowicz podziękował gościom za obecność oraz zapowiedział, że wszystkie wykłady będą wydane w formie książkowej.