Ksiądz Bosko zawsze podkreślał, że najbardziej leży mu na sercu troska o zbawienie dusz, stąd też wszystkie inicjatywy, które podejmował były ukierunkowane na ten właśnie cel. Czy to w szkole, czy na podwórku, w kościele czy w domu – wszędzie chciał mówić o Bogu i Jego miłości do każdego człowieka, szczególnie młodego. 

Dnia 25 stycznia 2020 roku w Lądzie odbyło się sympozjum z zakresu salezjańskiej duchowości młodzieżowej zatytułowane „Wychowanie młodzieży do świętości”, zorganizowane przez Centrum Duchowości Salezjańskiej. Wzięli w nim udział alumni Wyższego Seminarium Duchownego z Lądu i Bydgoszczy, a także osoby świeckie. Otwarcia sympozjum dokonał ks. dr Radosław Błaszczyk SDB – wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego. W zwięzłym, ale bogatym w różnorodne treści  wprowadzeniu przypomniał, że świętość jest dla każdego, bez względu na status społeczny, piastowane funkcje czy stanowiska. 

Pierwszym prelegentem był ks. dr Zbigniew Conder SDB – biblista, wykładowca WSD TS w Lądzie oraz duszpasterz parafii pw. św. Faustyny Kowalskiej w Koninie. W swoim wystąpieniu mówił o biblijnych kontekstach świętości i wychowania. Kolejnym mówcą był ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański – wybitny znawca teologii duchowości, jeden z pierwszych teologów duchowości w Polsce specjalizujący się w duchowości świętych polskich. W sposób bardzo interesujący przedstawił on zagadnienie świętości według adhortacji apostolskiej papieża Franciszka „Gaudete et exsultate”. 

Centralnym punktem programu była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. dr Mirosław Wierzbicki SDB – były wykładowca Salezjańskiego Uniwersytetu Papieskiego w Rzymie, obecnie dyrektor Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Koninie. W homilii zestawił on postacie św. Jana Bosko oraz św. Pawła, którego święto nawrócenia tego dnia przypadało. 

Po wspólnym obiedzie i Koronce do Miłosierdzia Bożego miała miejsce kolejna część spotkania, w czasie której ks. mgr lic. Wiesław Żygadło SDB – dyrektor Nowicjatu Salezjańskiego w Kopcu omówił drogę do świętości ludzi młodych według świętego Jana Bosko. W sposób bardzo ciekawy, poparty wieloma przykładami i ciekawostkami przedstawił on wizję naszego Założyciela w kwestii dążenia do świętości. Ostatnim punktem programu była ożywiona dyskusja, którą moderował ks. dr Mirosław Wierzbicki SDB. 

Na koniec spotkania głos zabrał ks. dr Zenon Klawikowski SDB – kierownik Centrum Duchowości Salezjańskiej w Lądzie, główny pomysłodawca oraz organizator konferencji. W kilku słowach podziękował wszystkim za udział w spotkaniu, w sposób szczególny prelegentom, a także wyraził nadzieję na kolejne spotkania dotyczące salezjańskiej świętości i duchowości młodzieżowej.