W dniu 24 maja w naszym seminarium obchodziliśmy Uroczystość Maryi Wspomożycielki Wiernych. Jest to szczególny dzień dla każdego salezjanina, gdyż Maryja Wspomożycielka Wiernych jest główną patronką naszego Zgromadzenia.

        Dzień zaczęliśmy od najważniejszego punktu, czyli od Eucharystii. Zgodnie z tradycją tego dnia odbyły się również wybory nowego Samorządu Alumnów naszej seminaryjnej społeczności. Nowym dziekanem głównym został Piotr Karos, który wraz z nowym v-ce dziekanem kulturalnym Aleksandrem Fickiem, v-ce dziekanem liturgicznym Damianem Suktą oraz v-ce dziekanem sportowym Andrzejem Susłem, będą odpowiedzialni za organizację ważnych elementów naszego seminaryjnego życia. Tym samym zwolniliśmy z dotychczasowych obowiązków dziekana Dariusza Kopczyńskiego i jego zastępców Krzysztofa Pałuckiego, Macieja Walkowiaka oraz Pawła Muriasa. Jesteśmy wdzięczni za ich posługę bo trzeba przyznać, że „dali radę” i życzymy im powodzenia na nowych placówkach w czasie asystencji. W seminarium zaś nowy dziekan i v-ce dziekani obejmują obowiązki i mamy nadzieję, że za rok o tej porze również będą mogli opuścić mury lądzkiego klasztoru z poczuciem dobrze spełnionego zadania i zaufania jakim zostali obdarzeni.