Jakże często w środowiskach salezjańskich słyszy się wezwanie Maryjo Wspomożenie Wiernych – módl się za nami. Jednak czy wszyscy dokładnie wiemy, co to miano znaczy i skąd się wzięło?

Wspomożycielka to używany od wielu stuleci tytuł określający Matkę Bożą. Już w IV wieku po raz pierwszy, Maryję nazwał tak święty Efrem, a następnie sformułowania tego używał święty Grzegorz z Nazjanzu. Wspomożycielka to ta, która wysłuchuje próśb swojego ludu i nie zwlekając niesie pomoc. W 1571 roku podczas jednej z najkrwawszych w dziejach świata bitew morskich, jaka została stoczona pomiędzy Imperium Osmańskim, a Ligą Świętą, chrześcijanie wzywali opieki Maryi. Po zwycięstwie uznano, że to właśnie Matka Boża przyczyniła się do zwycięstwa. Z tej racji papież Pius V dołączył do Litanii loretańskiej wezwanie Wspomożenie wiernych.

Niespełna 300 lat po tym wydarzeniu, inny kapłan z Turynu umiłował Maryję, którą czcił właśnie pod tym określeniem. Ksiądz Bosko, żyjący w okresie wielkich przemian ustrojowych, walk o zjednoczenie Włoch, wzrastającego antyklerykalizmu i wszechobecnej biedy widział jedyny ratunek dla tego świata w osobie Maryi. Czuł silną więź z Matką Bożą, w której ramiona oddał się całkowicie po śmierci swojej ziemskiej matki. Również wśród swoich chłopców zakorzeniał głęboką pobożność Maryjną. Nie dziwi więc nikogo fakt, że obrał Ją za główną patronkę rodzącego się Zgromadzenia Salezjańskiego. Wielokrotnie powtarzał „zaufajcie Maryi, a zobaczycie, co to są cuda” i nigdy nie doznał w tej kwestii zawodu.

Uroczystość Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych obchodzimy 24 maja każdego roku.

Maryjo Wspomożenie Wiernych – wspomagaj!

kl. Akacjusz Cybulski SDB