W sobotę 17 listopada 2012 r. pięciu kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie wzięło udział w uroczystym wręczeniu dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wydarzenie rozpoczęła o godzinie 15.00 Msza święta w Kościele akademickim UKSW, której przewodniczył ks. dr hab. Dariusz Stępkowski. Wygłosił On także słowo, w którym wyłożył etymologię i znaczenie słowa „sukces”, co bardzo dobrze wpisywało się w tematykę wydarzenia dnia, oraz minionego dla studentów czasu. Następnie uczestnicy udali się do budynku Auditorium Maximum, gdzie po przygotowanej przez studentów młodszych roczników części artystycznej, wręczono dyplomy ukończenia studiów magisterskich i licencjackich absolwentom Wydziału Nauk Pedagogicznych. Na zakończenie w przyjaznej, rodzinnej atmosferze odbył się w budynku Wydziału Nauk Pedagogicznych poczęstunek dla przybyłych.

Wydarzenie to sfinalizowało wysiłki pierwszych salezjanów, którzy studiowali w zmienionym cyklu studiów, zmierzającym do uzyskania w ramach postnowicjatu tytułu licencjata z pedagogiki resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej.

kl. Przemysław Machola SDB