W dniach od 28 października do 2 listopada nasza wspólnota przeżywała wizytację kanoniczną przeprowadzoną przez ks. Inspektora Marka Chmielewskiego. Wizytacja taka odbywa się co rok i służy weryfikacji  funkcjonowania wspólnoty, podejmowanych przez nią dzieł, a także jakości życia zakonnego jej członków.

W konferencji wprowadzającej ks. Inspektor przedstawił cel swojego przybycia oraz nakreślił główne tematy rozmów jakie chciałby przeprowadzić z każdym ze współbraci.

Jak to było podkreślane Ląd jest specyficzną placówką. Wspólnota prowadzi parafię, oratorium, dom formacyjny oraz dwa domy filialne. Dlatego jest potrzebny tak długi czas by zapoznać się z jej funkcjonowaniem.

Z wizytacją zbiegł się również tzw. kwartalny dzień skupienia, podczas którego salezjanie przerywają swoje normalne zajęcia i oddają się modlitwie i skupieniu. Ks. Inspektor wygłosił w tym dniu homilię i konferencję o bł. ks. Rua jako osobie konsekrowanej.  Podkreślił że pierwszy następna księdza Bosko nie był jego idealną kopią lecz osiągnął świętość dzięki drodze wytyczonej przez swojego nauczyciela.  W roku poświęconym księdzu Rua dla nas salezjanów jego życie winno motywować do jeszcze bardziej radykalnego naśladowania Jezusa w duchu księdza Bosko.

Na zakończenie wizytacji ks. Inspektor odczytał protokół w którym przedstawił całość poczynionych obserwacji, podkreślił niektóre atuty wspólnoty i charyzmatyczny autorytet księdza dyrektora Ryszarda Sadowskiego wśród współbraci, ale i wysunął kilka wskazówek i zaleceń.

Czas ten był zapewne dla wielu braci czasem owocnym. W atmosferze braterskiego zaufania mogliśmy podzielić się swoim spostrzeżeniami, obawami, troskami dotyczącymi naszego życia zakonnego i usłyszeć słowa pociechy i wsparcia.

Kl. Michał Kupiński i kl. Paweł Figura