Nasza lądzka wspólnota gości swojego przełożonego:  Ks. Marka Chmielewskiego. Ks. Inspektor przybył 28 października by zgodnie z przepisami prawa kościelnego wizytować naszą wspólnotę zakonną.  Wizytacja potrwa do 4 listopada.

Jak podkreślił przełożony Inspektorii św. Wojciecha  w konferencji wprowadzającej do braci, Ląd jest specyficzną placówką. Jest jednocześnie domem formacyjnym i  parafią, prowadzi się tutaj także oratorium i Ośrodek Duchowości Salezjańskiej. Dom posiada także filie w Poznaniu i Kowalewie.  Dzieło jest zatem wielowymiarowe, dlatego też potrzebny jest tak długi czas na to, aby dokładnie poznać sytuację tej placówki. Ks. Inspektor planuje  porozmawiać z każdym współbratem i odwiedzić oczywiście oba domy należące do wspólnoty.

Jak sam przyznaje, czuje się jak u siebie w domu, nie tylko dlatego, że jest inspektorem ale dlatego, że pracował tutaj przez 13 lat i zostawił tu serce, wrósł w to miejsce.