IMG_6617Niedobrze, jest aby owce pozostawały długi czas bez pasterza. Z tego powodu lądzką owczarnię w dniu 11 kwietnia odwiedził pasterz Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Prymas Polski, Arcybiskup Józef Kowalczyk.

Wizytacja kanoniczna w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny w Lądzie rozpoczęła się od powitania Księdza Prymasa przez parafian w lądzkiej świątyni, po którym odbyło się spotkanie z alumnami seminarium. Ksiądz Arcybiskup dopytywał się o formację i życie codzienne w postnowicjacie. Następnie udał się na cmentarz, gdzie o godzinie 15:00 odmówił z wiernymi Koronkę do Bożego Miłosierdzia i skierował pasterskie słowo. Kolejnym punktem wizytacji było spotkanie z Radą Parafialną, która stanowi organ doradczy w pracy duszpasterskiej parafii, po czym Ksiądz Arcybiskup udał się do kancelarii parafialnej celem przejrzenia dokumentacji parafii i ksiąg metrykalnych.

IMG_6526

 

Jako że dzieło duszpasterskie w lądzie jest prowadzone przez salezjanów nie mogło zabraknąć także spotkań z dziećmi i młodzieżą, zgromadzoną przy parafii i oratorium. Ksiądz Prymas spotkał się najpierw z Radą Oratorium i przedstawicielami grup młodzieżowych w tym: Salezjanów Współpracowników, harcerzy, scholi i ministrantów i animatorów.

 

Ostatnim punktem wizytacji Księdza Prymasa Józefa Kowalczyka była uroczysta Eucharystia sprawowana w lądzkim kościele. Ksiądz Arcybiskup modlił się za wszystkich parafian, którzy zgromadzili się w świątyni, a wraz z nimi wspólnota seminarium. Oprawa muzyczna Mszy została ubogacona przez seminaryjny chór, a w przebieg liturgii włączyli się parafianie. W homilii podkreślona została rola kapłanów w życiu całego Kościoła. Prymas świadom błędów i zaniedbań, a także grzechów, jakie popełniają duchowni prosił wiernych, aby nie ustawali w modlitwie za swoich pasterzy. Po zapoznaniu się z dziełem wychowawczo-duszpasterskim parafii Pasterz Kościoła Gnieźnieńskiego udał się do kaplicy seminaryjnej, aby udzielić pasterskiego błogosławieństwa zgromadzonym tam dzieciom i ich rodzicom.

Ksiądz Prymas był zadowolony z przebiegu wizytacji i sytuacji duszpasterskiej lądziej parafii.

kl. Krzysztof Jaskólski SDB