Nikt z nas nie lubi być kontrolowany, sprawdzany i pytany o sprawy prywatne. Dlatego ktoś może powiedzieć, że dla nas wizytacja inspektora ks. Romana Jachimowicza SDB była przykrym obowiązkiem. Jednak nic bardziej mylnego.

Wizytacja przełożonego inspektorii jest dla mieszkańców salezjańskiego domu spotkaniem z ojcem. Czasami jest to spotkanie trudne, gdzie trzeba powiedzieć o sprawach zasadniczych, które może bolą, ale przecież rolą ojca jest rozmawiać ze swoimi dziećmi zarówno o rzeczach przyjemnych, jak i trudnych. Jest to też okazja, aby inspektor porozmawiał osobiście z każdym współbratem, a dla niektórych to jedyna okazja do prywatnej rozmowy z przełożonym wyższym.

„Podczas takiej wizytacji, niech inspektor spotka się z poszczególnymi współbraćmi, zbierze Radę lokalną i dokona ze wspólnotą przeglądu obserwancji zakonnej, świadectwa życia konsekrowanego, gorliwości apostolskiej w pracy duszpasterskiej, troskliwości o wzrost powołań oraz sytuacji materialnej…” Takie zadania ma inspektor w trakcie wizytacji we wspólnocie zakonnej. Znajdziemy to w Regulaminach Ogólnych Zgromadzenia Salezjańskiego (art. 146, paragraf 2).

Dla nas odwiedziny ojca, zaczęły się od „Hymnu do Ducha Świętego” w seminaryjnej kaplicy pw. Dobrego Pasterza. Po nim ksiądz inspektor wygłosił krótką konferencję, gdzie nakreślił czym dla niego jest wizytacja i czego oczekuje od każdego z nas. Wśród współbraci młodszych dobrze wybrzmiała prośba, aby na rozmowę z nim każdy z nas przygotował swój pomysł na siebie w Zgromadzeniu Salezjańskim.

Ważnym wydarzeniem wizytacji była tradycyjna kolęda – wizyta duszpasterska w naszym domu. Miała ona miejsce drugiego dnia wizytacji. Wówczas zostały poświęcone wszystkie pomieszczenia naszego domu zakonnego oraz  podnośnik dla niepełnosprawnych. Towarzyszyły temu wydarzeniu kłęby kadzielnego dymu i oczywiście piękny, wręcz słowiczy śpiew kolęd wykonany przez brać klerycką.

Oprócz spotkań prywatnych z ks. Romanem, spotykaliśmy się na wspólnotowych modlitwach, słuchając także wychowawczych słówek wieczornych, które codziennie do nas głosił. W dzień kończący wizytację, po ostatnim spotkaniu ksiądz inspektor przedstawił wyniki wizytacji, podając w punktach sprawy dotyczące naszego życia wspólnotowego i prywatnego, które są mocne i godne pochwały, a także te, które należy przemyśleć, zmodyfikować lub zmienić
i poprawić. Po sprawozdaniu głos zabrał przełożony naszej wspólnoty ks. Mariusz Chamarczuk SDB, który podziękował za trud tygodniowej wizytacji i zapewnił o naszej modlitwie. Na koniec ksiądz inspektor udzielił nam uroczystego błogosławieństwa za wstawiennictwem Maryi Wspomożycielki, z którym wiązała się łaska odpustu zupełnego.

Wizytacja zakończyła się wspólnym zdjęciem całej wspólnoty. Po nim, bracia z Inspektorii Pilskiej, którzy w tym roku rozpoczną asystencję, mieli spotkanie z księdzem inspektorem w kleryckiej kawiarence. Co z tego spotkania wynikło? – musicie zapytać ich samych.