1898228_653376731365744_766296831_nLądzkie spotkania nauczycieli zapoczątkowane  na powrót podczas peregrynacji relikwii św. Jana Bosko w naszym klasztorze powoli stają się pięknym zwyczajem, gromadzącym okolicznych wychowawców. Wielkopostny dzień skupienia zgromadził 13 marca ponad czterdziestu pracowników oświaty, którzy obok modlitwy i duchowych refleksji, tym razem mogli pochylić się nad zagadnieniem mobbingu.

Tradycyjnie wieczór rozpoczął się Eucharystią sprawowaną w lądzkim kościele, której przewodniczył ks. dr Hieronim Szczepaniak – dziekan słupecki. Po tym duchowym umocnieniu, wszyscy zebrali się w Sali Opackiej, aby wysłuchać wykładu pani Romualdy Kosmatki dotyczącego szeroko rozumianego problemu mobbingu.  Prelegentka przybliżyła nie tylko przyczyny powstawania zjawiska i przykłady zachowań agresora, ale też proste strategie przeciwdziałania mobbingowi oraz pomocy jego ofiarom. Kolejną część spotkania stanowiło spotkanie z poezją. Klerycy salezjańscy przygotowali krótki program oparty na motywie drogi krzyżowej, podczas którego można było usłyszeć między innymi wiersze ks. Jana Twardowskiego. Wieczór zakończyły wspólne rozmowy w klasztornej galerii.

Kl. Michał Jeszke SDB