Zgodnie z salezjańską tradycją, w pierwszy dzień Nowego Roku, Ksiądz Generał Pascual Chavez Villanueva przedstawił w Domu Generalnym Sióstr Salezjanek Wiązankę na Nowy Rok. Skierowana jest ona do całej Rodziny Salezjańskiej. Hasłem tegorocznej Wiązanki są słowa: „Znając i naśladując Księdza Bosko, czynimy młodzież misją naszego życia”, które wpisują się w program przygotowań do obchodów 200 lecia urodzin Księdza Bosko.

Ksiądz Generał ukazuje w Wiązance potrzebę odkrycia na nowo naszego świętego Założyciela przez dokładne i odnowione studium historyczne jego osoby. Zwraca uwagę także na trzy motywy pobudzające Rodzinę Salezjańską do pogłębiania wiedzy o Księdzu Bosko. Są nimi:

1) usuwanie dystansu chronologicznego, geograficznego i kulturowego, jaki w sposób naturalny wytwarza się między doświadczeniem życia Księdza Bosko a obecnymi dziełami, rozrzuconymi dzisiaj w 132 krajach świata;

2) podtrzymywanie w Rodzinie Salezjańskiej żywej pamięci o własnej historii:

3) sprawianie, by liczne grupy Rodziny Salezjańskiej wskazały w swoich dokumentach Księdza Bosko jako swojego przewodnika i wzorzec.

Ksiądz Generał w swojej Wiązance przedstawia również dwa zasadnicze zalecenia wynikające z poznania historii życia Księdza Bosko. Pierwsze wiąże się ze snem z dziewiątego roku życia, z którego cała Rodzina Salezjańska może czerpać wskazówki w codziennym życiu: pole działania (młodzież); cel działania apostolskiego (pomóc młodzieży wzrastać poprzez wychowanie); metoda wychowawcza (System Prewencyjny); horyzont, po którym porusza się całe działanie (wspaniały plan Boga, który kocha młodzież).

Drugie zalecenie łączy się ze „Wspomnieniami Oratorium”, które zawierają przede wszystkim drogę duchową i duszpasterską Księdza Bosko. Napisane przez Księdza Bosko dla swoich duchowych synów, aby ci mogli poznać początki powołania i dzieła salezjańskiego, mieszczą motywacje i wybory świętego z Turynu.

Poznanie całego tekstu Wiązanki może dla członków Rodziny Salezjańskiej stać się cenną pomocą w codziennym odkrywaniu sensu swojego posłannictwa,  odnawianiu swojej tożsamości i pogłębianiu swojego życia duchowego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.infoans.org

kl. Michał Słojewski SDB

 

Komentarz do Wiązanki (kliknij aby pobrać, PDF)