W dniach 15-17 lutego 2019 r. w lądzkim klasztorze odbył się Weekend z Księdzem Bosko. Była to reaktywacja regularnie odbywającego się jeszcze kilka lat temu zjazdu dla ministrantów z Inspektorii Pilskiej w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie. W spotkaniu tym wzięli udział ministranci z Piły, Bydgoszczy, Kobylanki, Konina i Lądu wraz z opiekunami: ks. Przemysławem Malinowskim SDB, ks. Arturem Chejnowskim SDB, ks. Adamem Piotrowskim SDB, ks. Zbigniewem Conderem SDB i ks. Piotrem Przyborskim, który był też głównym organizatorem zjazdu. Tematem przewodnim było hasło: Jezus moim przyjacielem, w który wprowadziła uczestników konferencja przygotowana przez ks. Artura Chejnowskiego. Po niej ministranci pod opieką alumnów lądzkiego seminarium przeprowadzili w grupach dyskusję na temat przyjaźni z Bogiem i człowiekiem w ich życiu. Pracę tę podsumowali przygotowaniem ciekawych scenek teatralnych. Oprócz tego towarzyszyła nam Eucharystia, wspólna zabawa, śpiew i rekreacja, które w systemie wychowawczym ks. Bosko służą integralnemu rozwojowi dzieci i młodzieży. Podczas weekendu ministranci mogli też zwiedzić lądzki klasztor, doświadczyć „od zewnątrz” życia salezjańskiej wspólnoty i spędzić czas w braterskiej atmosferze. Nie zabrakło takich punktów programu jak gra terenowa, podczas której uczestnicy udali się na poszukiwanie skarbu cystersów, niecodziennych warsztatów liturgicznych wzorowanych na „wieczorze trzech kłamców”, ogniska z kiełbaskami i mini turnieju w piłkę nożną halową. Wierzymy, że czas spędzony tutaj, pośród salezjanów w Lądzie, przyniesie ministrantom dobre owoce w posłudze przy ołtarzu Chrystusa Pana, odkrywaniu przyjaźni z Nim i drugim człowiekiem.

Ko. Jacek Kotusiewicz SDB i kl. Piotr Warzocha SDB