Ważne wyróżnienia

W poniedziałek 19 września w naszym klasztorze odbyły się uroczystości związane z Europejskimi Dniami Dziedzictwa.

Do Lądu nad Wartą przybyło wielu znakomitych gości. Wśród nich byli Pan Michał Zieliński – Wojewoda Wielkopolski, Pani Aneta Niestrawska – I Wicewojewoda Wielkopolski oraz Pani Jolanta Goszczyńska – Wojewódzki i Wielkopolski Konserwator Zabytków. Skierowali oni najpierw słowo do wszystkich zebranych, a później uhonorowali tych, którzy zasłużyli się w ochronie zabytków oraz promocji kultury. Wręczono między innymi Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Pani Beacie Matusiak – kierownik delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kaliszu.
Wśród osób nagrodzonych znalazł się ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk SDB, który odebrał złotą odznakę za opiekę nad zabytkami, nadaną przez Wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Pana Profesora Piotra Glińskiego. Wyróżnienie to zostało nadane za wieloletnie i ofiarne zaangażowanie na rzecz badań oraz odrestaurowania Pocysterskiego Zespołu Klasztornego w Lądzie nad Wartą.
Za te same zasługi Inspektoria pw. św. Wojciecha w Pile otrzymała unikatową nagrodę Wojewody Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków za ochronę zabytków w województwie wielkopolskim. Statuetkę w imieniu salezjanów naszej inspektorii odebrał ksiądz inspektor Tadeusz Itrych SDB.

Goście na Sali Opackiej

Ksiądz Mariusz Chamarczuk SDB odbiera złotą odznakę za opiekę nad zabytkami.


Ksiądz Inspektor Tadeusz Itrych odbiera nagrodę Wojewody Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków za ochronę zabytków w województwie wielkopolskim.