„Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło…”. 

Dziś w Kościele obchodzimy uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca NMP i Opiekuna Jezusa. Ewangelia ukazuje go jako człowieka prawego i sprawiedliwego, który mężnie wypełniał wolę Bożą, gdyż Pan wybrał go na karmiciela i opiekuna Świętej Rodziny. Był pokorny, ubogi i cichy, swoje życie poświęcił na służbę Jezusowi i Maryi i przez to już tu na ziemi mógł cieszyć się rajem. 

Święty Józef jest patronem Kościoła oraz naszego Zgromadzenia, dlatego i my uciekajmy się szczerym sercem do niego, aby był naszym opiekunem i przewodnikiem na drodze ku świętości i pomagał nam zawsze być blisko Chrystusa i Jego Matki.

Święty Józefie – módl się za nami.

Zdjęcia przedstawiają wizerunki świętego Józefa z naszego otoczenia:
1. Figurka św. Józefa w przyklasztornym ogrodzie.
2. Obraz św. Józefa w kaplicy seminaryjnej.
3. Figurka św. Józefa znajdująca się na krużganku klasztoru.
4. Obraz św. Józefa opiekuna Kościoła znajdujący się w seminarium.