Św. Franciszek Salezy – doktor miłości, cierpliwości, łagodności, pokory i prostoty oraz zapalony płomieniem świętości humanista XVI wieku. Są to cechy, które wyróżniały biskupa Genewy spośród członków jego rodziny i wszystkich ludzi, których spotykał podczas swojej pracy duszpasterskiej. Święty Jan Bosko właśnie dlatego ustanowił go patronem Zgromadzenia Salezjańskiego i nadał mu nazwę od jego nazwiska. Ksiądz Bosko pociągnięty postawą tego Świętego postanowił, że salezjanie za jego przykładem będą zdobywać dusze dla Boga. 24 stycznia jest dniem szczególnym dla salezjanów. Wtedy czczą św. Franciszka Salezego i przypominąją sobie o celu swojej misji oraz o tym, jacy powinni być, by osiągnąć świętość.

Wspólnota salezjańska w Lądzie również świętowała, szczególnie dzięki zaangażowaniu grupy medialnej Art. 43. Należy pamiętać, że św. Biskup z Francji, pobożny kierownik dusz epoki renesansu w swojej pracy posługiwał się też słowem pisanym, by móc do wszystkich dotrzeć z Dobrą Nowiną. W 1923 roku został ogłoszony patronem pisarzy i dziennikarzy. Grupa medialna z tej racji zorganizowała wieczorne nabożeństwo ku czci ich św. Patrona dla całej wspólnoty. Podczas spotkania modlitewnego wszyscy zebrani usłyszeli słówko Księdza Generała na temat mass- mediów i pozytywnej roli, jaką pełnią w dzisiejszym świecie: „Teraz mass – media stały się agencją wychowawczą, która, (…), ma formować rozmaitość form zachowania się w relacjach z innymi osobami.”

Modlitwa była najważniejsza w życiu św. Franciszka Salezego. Młodzi salezjanie, idąc za jego przykładem pragną oprócz pracy medialnej, poświęcić się modlitwie, bez której nic nie ma sensu. Dzięki ich zaangażowaniu cała wspólnota salezjanów mogła pobożnie spędzić czas i uczynić refleksję nad swoim życiem w świetle pracy i osiągnięć św. Franciszka Salezego.

kl. Damian Okroj SDB