Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny został ogłoszony przez papieża Piusa IX w dniu 8 grudnia 1954 r. Wyraża on prawdę, iż Maryi od samego początku nie dotyczyły skutki grzechu pierworodnego. To dzięki łasce została Ona uchroniona od jakichkolwiek rezultatów nieposłuszeństwa pierwszych rodziców.

Jak wiadomo, księdza Bosko charakteryzowała głęboka pobożność maryjna, której korzeni należy doszukiwać się w domu rodzinnym tego świętego. Kiedy Jan Bosko wstępował do seminarium, Mama Małgorzata powiedziała do niego następujące słowa: „Kiedy się urodziłeś, poświęciłam cię Błogosławionej Dziewicy. Kiedy zacząłeś nauki, poleciłam ci nabożeństwo do Tej naszej Matki. I teraz polecam ci, żebyś do Niej całkowicie należał.”

Ksiądz Bosko umiłował Maryję Niepokalaną i starał się rozpowszechniać Jej kult. Tę miłość do Najświętszej Dziewicy depczącej głowę węża, wpoił także swoim synom salezjanom, dlatego dzień 8 grudnia każdego roku przeżywamy jako niezwykle podniosły.

Z tego względu o godzinie 7.15 spotkaliśmy się w kaplicy seminaryjnej na uroczystej jutrzni, a o 11.15 wraz z młodzieżą z salezjańskiego gimnazjum w Koninie celebrowaliśmy Mszę świętą, podczas której okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Katecheta Radosław Błaszczyk.

Na zakończenie dnia wspólnie z młodzieżą oratoryjną oraz parafianami z Lądu dokonaliśmy spalenia listów, jakie uprzednio napisaliśmy do Matki Bożej. Ten wymowny gest wrzucenia kartek do ognia był symbolem naszej miłości do Niepokalanej oraz oddania w Jej ręce wszystkich naszych radości i problemów.

Akacjusz Cybulski SDB