Wspólnota św. Bernarda, w dniach 27 października – 3 listopada, radowała się obecnością ks. Inspektora Marka Chmielewskiego SDB, który przybył do naszego domu na coroczną wizytację.

W tych dniach współbracia z Lądu, Kowalewa i Poznania mieli okazję osobiście porozmawiać z ks. Inspektorem. Przełożony inspektorii pilskiej spotkał się również z radą domu, radą oratorium, salezjanami współpracownikami i pracownikami. W czasie wizytacji mogliśmy wysłuchać homilii i słówek ks. Inspektora. 2 listopada poprowadził dla nas kwartalny dzień skupienia, podczas którego zaprezentował program przyszłej Kapituły Generalnej.

Końcowym etapem wizytacji było odczytanie protokołu powizytacyjnego,w którym były poruszone kwestie obserwancji zakonnej, gorliwości apostolskiej w pracy apostolskiej oraz sytuacji materialnej domu. Dziękujemy ks. Markowi Chmielewskiemu za poświęcony nam czas, ojcowską troskę i udzielone rady, które mamy nadzieję przyczynią się do lepszego funkcjonowania naszej wspólnoty.

kl. Aleksander Mastalerz SDB