„To nie Ciało Chrystusa jest podzielone, ale to my sami jesteśmy podzieleni, gdyż brak nam miłości…”

Pod hasłem „Przemieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa” trwa, w dniach od 18 do 25 stycznia,  tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jest on dla Polaków szczególny, gdyż teksty modlitw ekumenicznych zostały przygotowane przez przedstawicieli Polskiej Rady Ekumenicznej i Konferencji Episkopatu Polski. Tym samym chrześcijanie z Polski wnieśli swój wkład w rozwój dialogu ekumenicznego na świecie.

Podczas Tygodnia odbywa się wiele spotkań chrześcijan różnych wyznań, ale najpiękniejsze są chyba te, które jednoczą małe społeczności tworzące ekumenię dnia codziennego. Jednym z takich miejsc jest Żychlin koło Konina, gdzie znajduje się Parafia Ewangelicko-Reformowana, która 18 stycznia stała się miejscem wspólnej modlitwy protestantów  i katolików, żyjących na co dzień obok siebie. Udała się tam, zaproszona jak co roku, reprezentacja naszego Seminarium: ks. dr Radosław Błaszczyk SDB wraz z grupą alumnów, którzy ubogacili muzycznie to wyjątkowe spotkanie.

Gospodarz miejsca, ks. Tadeusz Jelinek, powitał na początku wszystkich wiernych zgromadzonych w świątyni. Wśród nich gościem szczególnym był ks. bp Bronisław Dembowski – jeden z prekursorów spotkań ekumenicznych w Polsce, który równo 50 lat temu uczestniczył w pierwszym tego typu wydarzeniu w Warszawie. Podczas liturgii ksiądz biskup wygłosił kazanie, w którym krótko przypomniał dzieje ekumenizmu na ziemiach polskich, ale przede wszystkim odniósł się do sumienia chrześcijan mówiąc: „To nie Ciało Chrystusa jest podzielone, ale to my sami jesteśmy podzieleni, gdyż brak nam miłości…”. Na twarzach słuchaczy malowało się głębokie skupienie i zaduma nad usłyszanymi słowami. Piękny był to widok: ludzie różnych wyznań pragnący być razem, aby szerzyć wokół miłość Jezusa Chrystusa.

Nabożeństwo zakończyło się udzieleniem przez wszystkich duchownych Błogosławieństwa Aaronowego: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem” (Lb 6, 24-26).

 

kl. Michał Piechota SDB