Mozolne starania zapoczątkowane we wrześniu ubiegłego roku zakończyły się sukcesem! Po niemal trzydziestoletniej nieobecności trzy wielkie obrazy z lądzkich krużganków powróciły na swoje miejsce. Wprawdzie tylko jeden z nich został zrekonstruowany, a dwa wymagają gruntownych prac konserwatorskich, to jednak jest to duże osiągnięcie ponieważ przez lata uważano je za zaginione. Dzięki wnikliwości magistrantki ks. Janusza Nowińskiego udało się ustalić miejsce przebywania lądzkich obrazów i po licznych perypetiach odzyskać je dla naszego klasztoru. Do Lądu wróciły następujące płótna:

1) Męczeństwo cystersów w Anglii i Szkocji (1714 r., Adam Swach);

2) Św. Bernard wypędzający szatana (1714 r., Adam Swach);

3) Powierzenie zakonu cystersów opiece Marii (1737 r., J.G. Knechld).

Najprawdopodobniej w przeciągu kilku najbliższych miesięcy jeden z nich wróci na swoje miejsce, a dwa pozostałe będą czekały na konserwację.