Myli się ten, kto kojarzy salezjanów jedynie z boiskiem i słówkiem na dobranoc. Już od czasów księdza Bosko jego synowie starali się wychodzić naprzeciw każdej potrzebie duszpasterskiej, nawet jeśli wiązały się one z nie lada wysiłkiem.

Grupa kleryków z WSD TS w Lądzie postanowiła, za wzorem dawnych salezjanów, wyjść naprzeciw nowym wyzwaniom związanym z coraz częstszymi prośbami wiernych o Msze Święte w klasycznym rycie rzymskim. Po kilku tygodniowych przygotowaniach w dniu wczorajszym odprawiono w klasztorze Mszę Świętą „Trydencką” z trzeciego tygodnia po Zesłaniu Ducha Świętego. Mszę Świętą celebrował ks. Władysław Grochal SDB – wieloletni kierownik lądzkiej biblioteki.

Wspólna celebracja, która zgromadziła grono współbraci zainteresowanych tradycyjną pobożnością katolicką, stała się okazją do wspólnego dziękczynienia Panu Bogu za łaski otrzymane podczas kończącego się roku akademickiego.

kl. Łukasz Burnicki SDB