x. KlawikowskiKażde ważne wydarzenie w życiu wspólnotowym wymaga przygotowań. Podobnie jest w życiu zakonnym. Z tej racji, że już w najbliższy wtorek Ksiądz Bosko w znaku swoich relikwii nawiedzi Ląd, chcemy się przygotować do jego obecności jak najlepiej. Jedną z inicjatyw jest Triduum, skierowane do wychowawców. W dniach 15-17 czerwca mogą oni przyjechać do klasztoru w Lądzie, by lepiej zapoznać się z systemem prewencyjnym świętego Jana Bosko.

Każdego dnia o godzinie 18.00 w kaplicy seminaryjnej będzie sprawowana Eucharystia z kazaniem, a po niej będzie następowała konferencja wygłaszana przez ks. dra Zenona Klawikowskiego, który jest znawcą metody wychowawczej świętego Jana Bosko i wieloletnim wychowawcą pokoleń młodych salezjanów.

Uczestnicy triduum otrzymają certyfikaty doskonalenia zawodowego, wydane przez Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego. Jest to więc doskonały sposób na pogłębienie wiedzy z zakresu wychowywania młodzieży, odkrycie być może nowych sposobów docierania do młodego człowieka, a także moment spotkania z innymi ludźmi zajmującymi się wychowaniem i wymianę wzajemnych doświadczeń, a być może dla kogoś to będzie moment powrotu do pierwszego zapału w wychowaniu młodego człowieka.VISITA DON BOSCO

Dlaczego Ksiądz Bosko uważał, że „człowiek młody nie jest z natury zły”? Jak rozumieć słowa, że „wychowanie to sprawa serca”? Dlaczego swoim współpracowników święty Jan Bosko polecał: „Chcecie zrobić rzecz dobrą? Wychowujcie młodzież. Chcecie zrobić rzecz świętą? Wychowujcie młodzież. Chcecie zrobić rzecz najświętszą? Wychowujcie młodzież. Chcecie uczynić rzecz boską? Wychowujcie młodzież. Co więcej, wśród rzeczy boskich ta jest najbardziej boska”? Odpowiedzi na te i inne pytania będziemy poszukiwać w trakcie triduum przed przybyciem relikwii Księdza Bosko do wspólnoty lądzkiej.